search
menu menu_open

Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia od stycznia 2017 r. Jej wypłacanie skontroluje PIP

20 grudnia 2016

Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia od stycznia 2017 r. Jej wypłacanie skontroluje PIP

Od stycznia będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia i dla samozatrudnionych. Wyniesie 13 złotych brutto za godzinę, w kolejnych latach będzie waloryzowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej. To, czy takie stawki będą wypłacane, skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Będzie to dodatkowe jej uprawnienie.

Inspektorzy będą sprawdzać m.in. to, czy zgadza się wersja pracodawcy i pracownika, co do liczby przepracowanych godzin.

– To strony powinny określić zarówno stawkę, nie mniejszą niż 13 zł za godzinę, oraz wymagany czas, czyli liczbę godzin, potrzebną do zrealizowania danego zadania. Na tym tle mogą powstawać pewne spory, dlatego też ustawodawca zastrzegł, że w przypadku braku takich dokładnych ustaleń, to zleceniobiorca będzie przedstawiał rozliczenie godzin świadczonych przez siebie i będzie to podstawą do wypłaty wynagrodzenia z takiej umowy – mówi Sobiesław Jaroszek, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.


Wątpliwości pracodawcówRobert Lisicki z Konfederacji Lewiatan mówi, że na razie pracodawcy nie do końca wiedzą,  jak mają ustalać i rozliczać liczbę godzin. Nie wiedzą też, jak zapisy ustawy będą interpretować inspektorzy pracy.

– Jest szereg umów, działalności, gdzie dotychczas strony zawierały umowy na 1,5 miesiąca, na te okresy niepełne i wiązały te umowy z pewnym efektem – bo zamawiającego nie interesowała dokładna liczba godzin, tylko określony zakres prac wykonany w umowie – plus z jakąś kwotą pieniężną. Na tę chwilę przedsiębiorcy będą musieli wypłacać wynagrodzenia przy umowach dłuższych co miesiąc. Też powstaje pytanie, czy można wypłacić wynagrodzenie z umowy zlecenia 10. dnia następnego miesiąca, tak jak zapisane jest w Kodeksie pracy, bo ustawa tego nie reguluje. Mamy takie wrażenie, że nie do końca wszystkie instytucje, łącznie przedsiębiorcy, PIP, mają jasność co do interpretacji postanowień tych przepisów – uważa ekspert.


Egzekwowanie nowych przepisów będzie dużym wyzwaniemRzeczywiście egzekwowanie nowych przepisów będzie dużym wyzwaniem, mówi Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.

– Ci pracownicy zatrudnieni na zleceniach są trochę niewidoczni dla PIP do tej pory, więc po pierwsze trzeba będzie ich identyfikować, a po drugie sprawdzać, czy zarabiają zgodnie z tą regulacją. Ale monitorowanie czasu pracy tych ludzi będzie bardzo trudne. Tutaj znowu istnieje duże ryzyko, że pracownicy, którym będzie zależało na pracy, będą zgadzali się z pracodawcą, żeby deklarować 20 godzin w tygodniu, po stawce minimalnej, a w praktyce ten czas pracy może być bardzo różny – zauważa gość radiowej Jedynki.

Więcej:

http://www.polskieradio.pl/42/5351/Artykul/1705272,Minimalna-stawka-godzinowa-na-umowach-zlecenia-od-stycznia-2017-r-Jej-wyplacanie-skontroluje-PIP

Źródło: Polskieradio.pl