search
menu menu_open

Podatnik nie może być karany za nieprecyzyjne lub niedostosowane prawo

5 stycznia 2017

Podatnik nie może być karany za nieprecyzyjne lub niedostosowane prawo

Mniej kontroli i bardziej przyjazne państwo – to ważne elementy dla rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce. Dla trwałego umacniania wzrostu PKB kluczowe jest, by polscy przedsiębiorcy mogli funkcjonować w stabilnych, transparentnych warunkach – bez obawy o nieproporcjonalne sankcje, które mogą ich dotknąć. Szczególnie dotyczy to tych obszarów, które są nieprecyzyjne uregulowane ustawowo lub tam, gdzie legislacja nie nadąża za rozwojem nowoczesnych technologii.

Nie może być tak, że podatnik odprowadzający regularnie daniny na rzecz skarbu państwa odpowiada przed organami kontroli lub sądem z powodu niedostosowania prawa do otaczającej rzeczywistości. Przykładem może być Ustawa o transporcie drogowym – która wymaga gruntownej przebudowy i deregulacji, by nie ograniczała możliwości zarobkowych lokalnych przedsiębiorców płacących podatki i świadczących usługi dla konsumentów.


Karygodne jest, by mały przedsiębiorca był karany za uczciwą działalność – od której odprowadza podatki do budżetu – tylko dlatego, że przestarzałe prawo chroni oligopole. Najwyższy czas, by stworzyć Polakom prawdziwe możliwości elastycznego zarabiania – to jeden z ważniejszych czynników budujących wzrost PKB.

Bardzo dobrym kierunkiem jest ‘Pakiet 100 zmian dla firm’ Ministra Morawieckiego, co ograniczy kontrole i wzmocni zaufanie na linii państwo – podatnik. Teraz przychodzi czas na stymulowanie polskiej przedsiębiorczości i likwidowanie barier zwłaszcza dla małych firm. Urzędnik powinien mieć obowiązek, by działać w interesie i na korzyść małego podatnika – a nie chronić utrwalone układy.

Więcej:

http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/podatnik-nie-moze-byc-karany-za-nieprecyzyjne-lub-niedostosowane-prawo,11654542/

Źródło: Polskatimes.pl