search
menu menu_open

FPP: obchodzenie minimalnych stawek wynagradzania jest naganne

10 lutego 2017

FPP: obchodzenie minimalnych stawek wynagradzania jest naganne

Polski rynek pracy po wejściu w życie ustawy podwyższającej płacę minimalną do 2.000 zł oraz ustanawiającej najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł nie w pełni dostosował się do wymogów prawnych. Odnotowano poważne nieprawidłowości w zakresie realnych kwot wypłacanych pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie.

Taka praktyka w trybie pilnym powinna zostać wyeliminowana na drodze skrupulatnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nieuczciwe firmy pobierają od pracowników nielegalne opłaty za sprzęt lub nie odprowadzają należnych składek. Docierają również sygnały, że zaniżane są stawki za godzinę pracy w pierwszej dobie miesiąca, lub do czasu realizacji umowy zlecenia nie jest wliczany pełen czas, w którym pracownik realizuje zlecenie, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Przedsiębiorstwa teoretycznie gwarantują zatrudnionym pensję na poziomie określonym przez Ustawodawcę, jednak realna płaca za roboczogodzinę jest obniżana. Takie praktyki zaburzają konkurencję na rynku usług, a obniżenie wynagrodzeń pracowników poniżej ustawowych 13 zł jest bardzo niepożądanym skutkiem ubocznym.

Karygodne praktyki niektórych firm drastycznie obniżają jakość polskiego rynku pracy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie niższe niż ustawowo wymagane 13 zł/h. Niejasne zapisy w umowach, które mogą być dowolnie interpretowane na korzyść firmy, bezprawne opłaty za wyposażenie, a także obniżenie realnego czasu realizacji zlecenia pozwalają przedsiębiorstwom nielegalnie obniżać wynagrodzenie i czerpać zyski kosztem szeregowych pracowników. Obowiązkiem PIP jest przeciwdziałać patologiom i chronić prawa pracownicze, dlatego kontrole PIP powinny wyegzekwować zaprzestanie nieuczciwych praktyk – mówi Tomasz Wojak, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

PIP posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz legalności zatrudnienia:


– może sprawdzać realne wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników – na podstawie grafików, rozkładu czasu wykonywania obowiązków lub usług oraz porównaniu z liczbą zatrudnionych;

– inspektorzy mogą współpracować z ZUS i urzędami skarbowymi;

– brak zapewnienia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników podlega grzywnie do 30 tys. zł;

– inspekcja ma prawo wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.

Pracownicy, których dotyczą ww. praktyki powinni zgłosić się do najbliższego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy lub też przekazać swoje dane na adresy mailowe Państwowej Inspekcji Pracy, aby ta mogła interweniować.

Nowelizacja ustawy w zakresie minimalnych stawek wynagradzania w założeniu miała być elementem normalizacji rynku pracy i szansą na podniesienie jakości życia Polaków, jednak jak wynika z ostatnich doniesień, przepisy są omijane, a koszty zatrudnienia przenosi się na pracowników. Nadrzędnym celem organów państwowych powinno być budowanie silnej gospodarki na drodze uzdrawiania rynku pracy, dlatego niezbędne jest szybkie i efektywne sprawdzenie jego stanu faktycznego. Eliminacja patologii i stabilizacja warunków zatrudnienia przyniesie korzyści całemu społeczeństwu, pozwoli również osiągnąć standardy obowiązujące w krajach Europy Zachodniej – dodaje Tomasz Wojak.

Więcej:

https://etransport.pl/wiadomosc,46805,fpp_obchodzenie_minimalnych_stawek_wynagradzania_jest_naganne.html

Źródło: Etransport.pl