search
menu menu_open

Program Budowy Kapitału szansą na wzrost oszczędności Polaków

6 marca 2017

Program Budowy Kapitału szansą na wzrost oszczędności Polaków
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału (PBK) – opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie rodzimego biznesu przez stworzenie kapitału na inwestycje, przy jednoczesnym zagwarantowaniu obywatelom realnych oszczędności na czas emerytury. Jest on częścią Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który ma ułatwić reindustrializację, wspomóc rozwój innowacyjnych firm, a także zintensyfikować ekspansję zagraniczną i rozwój społeczny oraz regionalny.


W ramach programu zaimplementowane zostaną kluczowe dla wzrostu oszczędności Polaków mechanizmy, przede wszystkim III filar emerytalny w postaci Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) lub Indywidualnego Planu Kapitałowego (IPK) w połączeniu z istniejącymi elementami trzeciego filaru (IKZE, IKE), które zostaną odbiurokratyzowane. Dodatkowo, Polacy będą mogli inwestować w ramach kilku nowoczesnych programów oszczędnościowych.

Głównym celem programu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz rozwój społeczno-gospodarczy, który przełoży się jednocześnie na długoterminową stabilność finansów publicznych i bilansu płatniczego. Powstanie efektywny, dobrowolny, kapitałowy system emerytalny, który będzie wspierany przez Państwo i umożliwi podniesienie jakości życia Polaków po przejściu na emeryturę.


Program – w tym nowatorskie w Polsce podejście do III filaru emerytalnego – zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju w realny sposób powinien przyczynić się do wzrostu zamożności Polaków i zabezpieczenia ich bytu na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, kiedy to zwykle ich jakość życia obniża się zauważalnie. Dzięki programowi, którego uruchomienie planowane jest jeszcze w 2018 roku, osoba uczestnicząca w programie 25 lat przy średnich zarobkach w wysokości 4313 zł brutto powinna otrzymywać miesięczne świadczenie w wysokości 1068 zł, natomiast osoba oszczędzająca w ten sposób kapitał 40 lat otrzyma aż 2446 zł, co stanowi znaczącą pozycję w budżecie domowym.

Wiecej:

http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/program-budowy-kapitalu-szansa-na-wzrost-oszczednosci-polakow,11836222/

Źródło: Polskatimes.pl