search
menu menu_open

Wicepremier Morawiecki powołał Radę Zamówień Publicznych

7 marca 2017

Wicepremier Morawiecki powołał Radę Zamówień Publicznych

Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych to główne zadania Rady Zamówień Publicznych powołanej w poniedziałek przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Rada Zamówień Publicznych, która jest organem doradczo-opiniodawczym prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, została powołana po trzech latach przerwy.

Rada powołana przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego liczy 15 członków.

W jej skład weszli: Janusz Niedziela, Iwona Bendorf-Bundorf, Łukasz Bernatowicz, prof. dr hab. Andrzej Borowicz, Tomasz Czajkowski, Wojciech Hartung, Dariusz Koba, Marek Kowalski, Agnieszka Olszewska, dr Wojciech Robaczyński, Michał Rogalski, Joanna Sauter-Kunach, Sylwia Szczepańska, prof. dr hab. Ryszard Szostak, Ewa Wiktorowska. Przewodniczącym rady został Janusz Niedziela.


Wsparcie dla prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Jak czytamy w komunikacie nadesłanym przez Ministerstwo Rozwoju, Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.

Do zadań Rady będzie należeć w szczególności: wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniowanie rocznych sprawozdań prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie.

Więcej:

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-06/wicepremier-morawiecki-powolal-rade-zamowien-publicznych/

Źródło: Polsatnews.pl