search
menu menu_open

Niewłaściwe praktyki zamawiających, czyli łamanie intencji ustawodawcy

22 czerwca 2017

Niewłaściwe praktyki zamawiających, czyli łamanie intencji ustawodawcy

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę na niewłaściwe stosowanie klauzul umownych przez zamawiających w obszarze ochrony zdrowia. Terminy dostaw stały się kryteriami ocen ofert w zamówieniach publicznych. To sprzeczne z intencją Ustawodawcy. Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę – uważa Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę na niewłaściwe stosowanie klauzul umownych przez zamawiających w obszarze ochrony zdrowia. Terminy dostaw stały się kryteriami ocen ofert w zamówieniach publicznych. To sprzeczne z intencją Ustawodawcy. Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę – uważa Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Jak wynika z raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, rozwinęły się w Polsce praktyki stosowania nieuzasadnionych kryteriów terminów dostaw – zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie i zdrowie ludzi.

Zdaniem FPP niedopuszczalne jest by szpitale przerzucały na wykonawców obowiązek magazynowania leków i oczekiwały natychmiastowej dostawy w przypadku wystąpienia potrzeby pacjenta. Takie praktyki zakładają najczęściej maksymalnie krótkie terminy dostaw i wysokie kary za opóźnienia. Przypomnijmy, że w celu odejścia od dyktatu ceny przy wyborze ofert w przetargach publicznych ustawodawca zobowiązał zamawiających do uwzględniania pozacenowych kryteriów ofert. Miało to spowodować, że nie będzie jednego decydującego kryterium, tymczasem wśród obecnie dominujących jest termin dostawy.

– Dzięki pozacenowym kryteriom w przetargach wykonawcy mieli zyskać pole do konkurowania bez konieczności obniżania cen w ofertach. Jednak jak pokazuje rzeczywistość – szczególnie w ochronie zdrowia – aspekty takie jak np. termin dostawy są polem do nadużyć. Kryteria te są trudne do zastosowania choćby w przypadku przetargów na leki, gdzie zamówienie obejmuje konkretny produkt – oferenci proponując nierealne terminy dostaw negatywnie wpływają na jakość konkurencji na rynku zamówień publicznych – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wobec takich sytuacji, w dalszym ciągu zdarzających się na rynku zamówień publicznych, należy dążyć do wdrażania dobrych praktyk – jednym z istotnych kroków z pewnością jest implementacja zasad przez Prezesa UZP, jako organu kontroli, albo ministra nadzorującego – ministra właściwego do spraw gospodarki.

Więcej:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/niewlasciwe-praktyki-zamawiajacych-czyli-lamanie-intencji-ustawodawcy/

Źródło: Wspolnota.org