search
menu menu_open

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wyjaśnia zamówienie na usługi ochrony

26 czerwca 2017

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wyjaśnia zamówienie na usługi ochrony

Nasza wspólna z NSZZ „Solidarność” oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich interwencja w ŁARR dotyczyła zamówienia na usługi ochrony budynku Agencji przy ul. Narutowicza 34.

Obawialiśmy się, że zarezerwowane na potrzeby jego realizacji środki nie będą wystarczyły na wypłacanie minimalnego wynagrodzenia strzegącym nieruchomość ochroniarzom.


Agencja postanowiła odpowiedzieć na naszą „żółtą kartkę”.

ŁARR przypomniała, że w wymogach zamówienia zawarła zatrudnienie wykonujących go na podstawie umowy o pracę. Informuje również, że zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje do firmy, która wygrała zamówienie.

Poinformowała ona, że „posiada ona status zakładu pracy chronionej, o czym zamawiający miał wiedzę w toku postępowania”. ŁARR zaznacza, że „było oczywiste, że korzystna i bardziej konkurencyjna cena tego wykonawcy wynika z posiadanego statusu i zaangażowania w wykonanie osób korzystających z dofinansowania”.

Skala tego dofinansowania, przedstawiona w załączniku do pisma Agencji, ma jej zdaniem gwarantować zarówno wypłacanie wynagrodzeń w wysokości co najmniej płacy minimalnej (zaangażowanych do realizacji zostało 6 osób, w tym 3 bezrobotne, na łącznie 5,5 etatu), jak i zysk dla samego wykonawcy.

Więcej:

http://www.instytutzzp.pl/lodzka-agencja-rozwoju-regionalnego-wyjasnia-zamowienie-na-uslugi-ochrony/#more-3095

Źródło: Instytutzzp.pl