search
menu menu_open

Szpital płaci z opóźnieniem i wymaga rezygnacji z odsetek ustawowych

21 lipca 2017

Szpital płaci z opóźnieniem i wymaga rezygnacji z odsetek ustawowych

Szpitale nielegalnie wymuszają na firmach startujących w przetargach rezygnację z odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach – pisze Gazeta Prawna.

– Coraz częściej spotykamy się z postanowieniami, w których zamawiający (z sektora ochrony zdrowia) wyłączają możliwość dochodzenia odsetek ustawowych przy opóźnionych płatnościach. A ponieważ opóźnienia te w publicznej służbie zdrowia są regułą, to mamy do czynienia z próbą obejścia powszechnie obowiązującego prawa. To kolejny przejaw nierówności stron w publicznych przetargach. Zamawiający z pozycji silniejszego narzucają postanowienia skrajnie niekorzystne dla przedsiębiorców – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Zamówień Publicznych.

– Artykuł 13 w związku z art. 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych sprawia, że uprawnienia do odsetek nie można wyłączyć ani ograniczyć. Wszelkie próby obejścia tego prawa w zawieranych umowach będą w mojej ocenie nieskuteczne i nie doprowadzą do wyłączenia uprawnienia wierzyciela. Taki bowiem cel przyświecał ustawodawcy wdrażającemu do krajowego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – podkreśla Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Więcej:

http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/szpital-placi-z-opoznieniem-i-wymaga-rezygnacji-z-odsetek-ustawowych

Źródło: Zamowienia-publiczne.lex.pl