search
menu menu_open

Konsultacje podatkowe szansą na tworzenie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców

29 sierpnia 2017

Konsultacje podatkowe szansą na tworzenie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji publicznych zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji.

Resort wprowadzając taką możliwość przyczynia się do podnoszenia standardów transparentnego państwa prawa, a dodatkowo wspiera wypracowanie – wspólnie z podmiotami pozarządowymi – możliwie kompletnych i precyzyjnych wytycznych fiskalnych. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że jednolite stosowanie prawa według jasnych wykładni, które uwzględniają interesy każdej ze stron, to wymierna korzyść dla całej polskiej gospodarki. Stabilne otoczenie regulacyjne, zwłaszcza w aspekcie podatkowym, sprzyja rozwojowi krajowych przedsiębiorstw i potencjalnie przyniesie wzrost wpływów do budżetu.

Zarządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych daje podstawę prawną do prowadzenia konsultacji w procesie tworzenia objaśnień podatkowych oraz interpretacji ogólnych. Pod uwagę brane będą opinie organizacji gospodarczych i społecznych oraz instytucji, których regulacje mają dotyczyć. W konsultacjach uczestniczyć może także osoba prywatna, która posiada wiedzę w danym temacie. Ministerstwo Finansów informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza na stronie internetowej, w zakładce „Konsultacje podatkowe”.

– Wszelkie działania służące poprawie jakości polskiego systemu prawnego to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa firm działających w naszym kraju. Federacja Przedsiębiorców Polskich z uznaniem przyjmuje zarządzenie Ministerstwa Rozwoju i Finansów odnośnie uwzględniania postulatów i uwag organizacji pozarządowych – zarówno przy tworzeniu projektów ustaw, jak też podczas kształtowania interpretacji przepisów. Wspólne wypracowywanie reguł, które uwzględniają interesy każdej ze stron, to z pewnością wsparcie rozwoju przedsiębiorstw – zapisy będą lepiej dostosowane do realiów, w których funkcjonują podmioty gospodarcze. Regulacje podatkowe przyjazne firmom pomogą w codziennym prowadzeniu biznesu – stabilne i transparentne warunki są tutaj kluczowe. W rezultacie kondycja przedsiębiorstw może się poprawić, co pociągnie za sobą wzrost za trudnienia czy wpływów do budżetu państwa – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

http://www.propertynews.pl/prawo/konsultacje-podatkowe-szansa-na-tworzenie-regulacji-korzystnych-dla-przedsiebiorcow,56843.html

Źródło: Propertynews.pl