search
menu menu_open

FPP: Ministerstwo Rozwoju z nowym pakietem ułatwień dla przedsiębiorców

12 października 2017

FPP: Ministerstwo Rozwoju z nowym pakietem ułatwień dla przedsiębiorców

Wzorcowy OSR i rzeczowa, kompleksowa ocena skutków nowych regulacji

Projekt ustawy w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dostarcza kolejne korzystne rozwiązania, w tym likwidację niepotrzebnych obowiązków informacyjnych, uproszczenia dla najmniejszych podmiotów, poprawę płynności i likwidację zatorów płatniczych oraz podwyższenie limitu odpisu środków trwałych. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że uelastycznienie procedur i wprowadzenie ułatwień będzie szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw – przytłoczonych biurokratycznymi obowiązkami. Warto również zwrócić uwagę na wzorcowo przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju OSR, który kompleksowo opisuje skutki regulacji, zwłaszcza dla przedsiębiorców.

Celem projektowanej regulacji jest usprawnienie procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie rozwiązań, które w inny sposób przyczynią się do zauważalnej poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce przez dokonanie zmian, m.in. w ustawach podatkowych, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie handlowym i w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

„Zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju ułatwienia dla przedsiębiorców to kolejny krok dla zmniejszania uciążliwości podatkowych i biurokratycznych – na które biznes czeka od wielu lat. Nawet niewielka redukcja obowiązków informacyjnych czy administracyjnych to duża ulga – zwłaszcza dla małych i mikro przedsiębiorstw. Analiza dokumentu ‘Ocena skutków regulacji’ wskazuje, jak rzetelnie i kompleksowo Ustawodawca podszedł do tworzonego prawa. To dokument, który powinien być wzorcowy dla innych resortów – zwłaszcza w kontekście wskazania realnych zmian po wprowadzeniu nowych przepisów oraz ich wpływu na rynek. Tym samym wypełnione zostały przesłanki prawa przedsiębiorców, które jednoznacznie zobowiązuje autorów legislacji do dogłębnej analizy skutków tworzonego prawa. Niezwykle ważne jest także, że Rząd dostrzega zatory płatnicze tworzone przez podmioty publiczne i chce zmienić tę niechlubną praktykę” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Kluczowe ułatwienia wprowadzane w ramach kolejnego pakietu dla przedsiębiorstw:

w zakresie podatków dochodowych

likwidację niektórych obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, w tym ewidencji wyposażenia czy zatrudnienia

w zakresie zatorów płatniczych i poprawy płynności

wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi)

ograniczenie sytuacji, w których terminy zapłaty ustalane przez podmioty publiczne na rzecz przedsiębiorców przekraczają 30 dni

w zakresie ułatwień dla małych przedsiębiorstw

podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status „małego podatnika” uprawnia podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz tzw. jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro, natomiast podatników CIT do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, jednorazowej amortyzacji oraz możliwości zastosowania obniżonej 15% stawki podatku

w zakresie ustawy o rachunkowości

rozszerzenie katalogu jednostek mikro mogących stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro

w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa

wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi

w zakresie prawa celnego – uproszczenie procedury przy udzielaniu pozwoleń na procedury specjalne

a także w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, prawa handlowego czy przepisów BHP, etc.

To już trzecia po „100 zmianach dla firm” i tzw. konstytucji dla biznesu propozycja Ministerstwa Rozwoju w ramach ułatwień dla przedsiębiorców. Projekt ustawy w piątek trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że dzięki zmianom w ciągu 10 lat w kieszeniach przedsiębiorców zostanie dodatkowo 3,7 mld zł, a budżet kosztować to będzie 2,5 mld zł.

Więcej:

https://nplock.pl/artykul/federacja-przedsiebiorcow/274934

Źródło: Nplock.pl