search
menu menu_open

Dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to tylko 5 zł

23 października 2017

Dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to tylko 5 zł

Stawki żywieniowe dla pacjentów w większości szpitali w Polsce to zaledwie 5 zł dziennie. To niedopuszczalnie niska kwota dla osób wymagających wzmocnienia organizmu w chorobie czy po zabiegach – alarmuje Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Federacja podkreśla, że chociaż rosną ceny energii, paliwa i żywności, stawka żywieniowa jest cały czas na tym samym poziomie.

Stawki  żywieniowe ustalają kierownicy poszczególnych podmiotów leczniczych. Zdaniem FPP to kolejny segment – obok ochrony czy sprzątania – gdzie jednostki publiczne zaniżają ceny usług kosztem pracowników i obywateli.

– To niedopuszczalny proceder – każdy szpital powinien zadbać, by pacjenci byli traktowani z szacunkiem, co dotyczy także wyżywienia. Wysokość stawki żywieniowej powinna być adekwatna do cen rynkowych i ustalana rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla wszystkich placówek medycznych – uważa Federacja.

Jak podaje, dyrektorzy dobrych szpitali leczących skomplikowane schorzenia wiedzą, że odpowiednia dieta jest wsparciem dla chorego. Np. w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł i te obiady regularnie jada dyrekcja.

– Rozwiązywanie problemów służby zdrowia powinno być kompleksowe – dotyczy to zarówno wynagradzania pracowników służb medycznych, odpowiedniego zarządzania pracą pielęgniarek – których jest w zawodzie coraz mniej, jak i rzetelnego wynagradzania za zamawiany sprzęt czy usługi. Nie może być tak, że bezpieczeństwo pacjentów jest narażane tylko dlatego, ze służba zdrowia nadal boryka się z problemami. Obywatele od lat ponoszą koszty złych decyzji i niewydolnego systemu opieki zdrowotnej. Należy jak najszybciej dokonać zmian, które wpłyną na poprawę sytuacji w służbie zdrowia – a co za tym idzie wynagrodzeń i bezpieczeństwa pacjentów. Ważne jest, by usługi, w tym żywienie, nie były w tym kontekście pomijane. Szacujemy dalszy kroczący wzrost cen artykułów spożywczych. Na bazie dostępnych materiałów oraz kontaktów z dostawcami oceniamy wzrost cen koszyka podstawowego od 15-20 proc. do końca marca 2018 – ocenia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

FPP przedstawiła dotychczasowe i planowane podwyżki cen elementów  stawki żywieniowej:

– wzrost cen artykułów spożywczych średnio o 4,6 proc. – zdaniem FPP należy wziąć pod uwagę, że wzrosty cen koszyka używanego w cateringu szpitalnym są wyższe od średniej. Wzrosty cen np. nabiału , jabłek, wędlin, pieczywa, które odnotowano w ujęciu wrzesień 2016-wrzesień 2017 to od kilkunastu do kilkudziesięciu procent dla wybranych produktów.

– wzrost kosztów energii – Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego (od 01.01.2018) . Wzrost cen oscyluje na poziomie 5-10 proc. w zależności od rodzaju odbiorcy.

– nowe Prawo wodne skutkuje zapowiadanymi przez samorządy podwyżkami opłat za wodę oraz ścieki w wysokości 5-8 proc.

– wzrost płac (wzrost najniższej krajowej i presja płacowa) od stycznia 2017- wrzesień 2017 zwiększył koszt płac o 19 proc.

Federacja cytuje słowa posła Pawła Kukiza po jego ostatnim pobycie w szpitalu:

„Zwracam się do pracowników zawodów medycznych: jeżeli robicie jakiekolwiek protesty – zresztą słuszne protesty – to zawierajcie w swoich postulatach, szczególnie płacowych, również żądania podwyższenia standardu obsługi pacjentów – czyli, jeżeli chcecie, na przykład, plus 10 złotych za godzinę pracy, to zażądajcie podniesienia do 10 zł czy 14 zł stawki żywieniowej dla pacjenta. Macie wtedy wsparcie obywateli” – powiedział poseł .

W ocenie Zofii Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, żywienie jest jednym z elementów terapii – źle odżywiony pacjent jest bardziej narażony na zakażenia czy odleżyny.

– To ważny i niezbędny element terapii, którego nie można pomijać – a przede wszystkim integralna część procesu leczniczego.

Misja i obowiązki personelu medycznego – który bez wątpienia powinien być właściwie wynagradzany – powinny iść w parze z dbałością o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentem. Takie postulaty prezentujemy od wielu lat – systematycznie apelując do Ministra Zdrowia – podkreśla Zofia Małas.

Szpitalne menu zaniepokoiło rok temu Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Zaapelował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, by wraz z NFZ zainteresowali się wyżywieniem pacjentów. Zdaniem RPO, złemu menu jest winna chęć oszczędzania na jedzeniu pacjentów, bo trzeba je sfinansować w ramach kontraktu z NFZ. Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował, by prawo do żywienia, zgodnie ze stanem zdrowia leczonej osoby, wpisać do Karty Praw Pacjenta.

Co odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia?

– Wyżywienie jest częścią świadczenia zdrowotnego w szpitalu, placówki powinny zapewniać pacjentom posiłki adekwatne do stanu zdrowia   – napisał wiceminister zdrowia Piotr Warczyński w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Ministerstwo przypomniało, że w obowiązującym stanie prawnym i faktycznym nie ma określonych średnich stawek żywieniowych na jednego pacjenta, które miałyby obowiązywać we wszystkich podmiotach leczniczych. Dzienną stawkę żywieniową w szpitalu ustala kierownik podmiotu leczniczego.

– Placówka jest zobowiązana w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia do zapewnienia pacjentom wyżywienia adekwatnego do stanu zdrowia. Wykonanie tej umowy w zakresie nieokreślonym w ustawie podlega regułom wykonywania zobowiązań umownych określonych w Kodeksie cywilnym – podkreślił wiceminister. – O sposobie leczenia, w tym o potrzebie zastosowania odpowiedniej diety i ilości zalecanego pożywienia (jako jednego z elementów procesu leczenia) decyduje lekarz (ew. dietetyk) w oparciu o wskazania medyczne. W sytuacji, gdy lekarz nie zaordynuje specjalnej diety, pacjentowi przysługuje wyżywienie, a jego ilość, zawartość i kaloryczność powinna odpowiadać zasadom prawidłowego żywienia przeciętnego człowieka w danym wieku – wskazał Warczyński.

Więcej:

http://www.rp.pl/Zdrowie/310209938-Dzienna-stawka-zywieniowa-w-szpitalach-to-tylko-5-zl.html

Źródło: Rp.pl