search
menu menu_open

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

11 grudnia 2017

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

Ukształtowanie równego i czytelnego dostępu pracodawców do konkurencyjnych ekonomicznie form zatrudniania, a także wprowadzenie obowiązku oskładkowania wynagrodzenia pracownika do określonego poziomu u każdego pracodawcy byłoby działaniem zapobiegającym zaniżaniu cen na rynku, w tym w zamówieniach publicznych.

Konieczne jest wyeliminowanie podstaw stosowania umów zleceń oskładkowanych wyłącznie składką zdrowotną, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Wskazuje ona, że każda forma zatrudnienia w Polsce powinna być tak samo obciążona w zakresie podatków oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uprościłoby to system, rozwiązało wiele problemów przeszłych, obecnych oraz tych, które nadejdą w przyszłości.

Według FPP, rozwiązaniem może być abolicja ozusowania umów zleceń zawieranych przed przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obecnie obowiązującego ozusowania powyżej płacy minimalnej. Elementem towarzyszącym abolicji powinno być zaliczenie okresów i większych podstaw składek wszystkim pracownikom zatrudnionym w tym okresie na umowach zlecenie oraz ustawowe zagwarantowanie zaniechania działań kontrolnych.

„W przypadku umowy podlegającej oskładkowaniu (umowa o pracę, umowa zlecenia oskładkowana) w skład klina podatkowego wchodzą podatki dochodowe od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku umów zlecenia oskładkowanych wyłącznie składka zdrowotną klin podatkowy zawiera wyłącznie składkę zdrowotną. W rezultacie przeciętny klin w umowie o pracę wynikający tylko z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jest ponad czterokrotnie wyższy niż w nieoskładkowanej umowie cywilnoprawnej. Tak duża różnica kosztów jest mechanizmem zachęcającym a wręcz wymuszającym, z punktu widzenia ekonomicznego, stosowanie nieoskładkowanych umów. Pozostawienie takich nierówności nadal utrzymuje mechanizm konkurowania najniższą ceną w postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego. Wyrównanie szans dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne nastąpi jedynie w sytuacji wyrównania kosztów pracy wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj zawartej umowy” – powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Klinem podatkowym określana jest różnica między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika, a wynagrodzeniem „na rękę”, jakie ten pracownik otrzymuje. Każda forma zatrudnienia charakteryzuje się innym klinem podatkowym w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, czyli od tytułów, którym podlega, a także wyłączeń. To zróżnicowanie klinów dla rożnych rodzajów kontraktowania pracy determinuje wymuszane na przedsiębiorcach (wykonawcach) coraz większy udział niskich kosztów pracy, wyjaśniła Federacja.

„Przedsiębiorcy wskazywali, że ustalenie jasnych i jednoznacznych zasad pozwoliłoby uniknąć konkurowania stosowanymi rozwiązaniami w zakresie sposobów zatrudnienia. Wymusiłoby to inne, niecenowe źródła przewagi konkurencyjnej i wyzwoliło innowacje, doprowadzając do likwidacji presji stosowania nieoskładkowanych umów zleceń” – wskazał Kowalski.

Powiększająca się luka pomiędzy rynkowym kosztem pracy dostosowanym do funkcjonujących cen w zamówieniach publicznych na rynku (w segmencie usług ochrony mienia), a kosztem pracy opartym o ustawową wysokość wynagrodzenia minimalnego, spowodowana była zamrożeniem cen w zamówieniach spowodowanych brakiem waloryzacji w latach 2008-2015. Co istotne, drugą przyczyną ,,zamrożenia” cen usług na rynku był brak odpowiedzialności zamawiającego w zakresie przepisów chroniących wynagrodzenie pracownika (Kodeks pracy, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu), który pozwalał bezkarnie zamawiającym wymuszać ograniczanie cen za usługi mimo wzrostu płacy minimalnej (powiększając klin korzyści zamawiającego), podkreśliła Federacja.

Federacja Przedsiębiorców Polski jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Więcej:

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/fpp-klin-podatkowy-powinien-byc,140,0,2392972.html

Źródło: Money.pl