search
menu menu_open

FPP: miernikiem sukcesu PPK będzie to, ilu pracowników w nim zostanie

9 marca 2018

FPP: miernikiem sukcesu PPK będzie to, ilu pracowników w nim zostanie

Ministerstwo Finansów szacuje, że z Pracowniczych Planów Kapitałowych skorzysta 11 mln pracujących Polaków.

Każdy pracownik zostanie do PPK zapisany obowiązkowo, ale w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z oszczędzania na emeryturę.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o PPK plany mają być tworzone na zasadzie obligatoryjności przez docelowo włączenie do systemu wszystkich zatrudniających – przede wszystkim pracodawców.

Pod względem prawnym PPK będą w istocie instytucją III-filaru systemu emerytalnego o konstrukcji zbliżonej do obecnie istniejących Pracowniczych Programów Emerytalnych. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny wskazują, że dla sukcesu PPK konieczna jest wysoka partycypacja uczestników zarówno w części obligatoryjnej, jak i dodatkowej – obejmującej składki wyższe niż obowiązkowe. Dlatego wprowadzenie PPK powinno być oparte na szerokim konsensusie wspólnoty interesów zatrudnionych, pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i usługodawców.

Kwestią kluczową dla sukcesu każdego przedsięwzięcia, w tym w szczególności dla takiego adresowanego do pracowników, jest ich faktyczna partycypacja (poziom uczestnictwa) oraz zaangażowanie w oferowane rozwiązanie – podkreśla Federacja Przedsiębiorców Polskich. W przypadku PPK miernikiem sukcesu będzie przede wszystkim to, jaki procent pracowników obowiązkowo zapisanych do PPK przez podmioty zatrudniające nie wystąpi z oferowanej możliwości dodatkowego oszczędzania. W drugiej kolejności istotne będzie też, czy osoby, które pozostaną w PPK, będą opłacały składki dodatkowe. Te dwa mierniki, czyli poziom partycypacji w ramach PPK oraz dobrowolne zaangażowanie własnych środków finansowych, wydają się, zdaniem ekspertów Federacji, kluczowe.

Ministerstwo Finansów zakłada, że ok. 75 proc. pracowników pozostanie w PPK.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreśla, że wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi ogromną szansę ukształtowania potrzebnego w Polsce nawyku długoterminowego oszczędzania. Wydaje się koniecznością, aby nawyki oszczędzania pobudzić i tym samym przesunąć środki dziś przeznaczane na bieżącą konsumpcję na długoterminowe oszczędności. Będzie to korzystną korektą dotychczasowego modelu rozwoju zakładającego niski udział finansowania krajowych inwestycji z oszczędności gospodarstw domowych, a jednocześnie szansą na podniesienie poziomu życia przyszłych emerytów – wskazuje Marek Kowalski.

Dr Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego mówi, że istnieje ryzyko, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych może okazać się mirażem, jeśli spełni się czarny scenariusz polegający na masowym wykorzystaniu opcji wystąpienia z PPK przez obligatoryjnie zapisanych uczestników. Nie ma bowiem żadnych gwarancji, że rozwiązanie oparte na domyślnym zapisie, sprawdzone zagranicą w krajach anglosaskich – państwach o stosunkowo wysokiej kulturze długoterminowego oszczędzania – sprawdzi się również w Polsce – dodaje dr Wojewódka.

Więcej:

https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/fpp-miernikiem-sukcesu-ppk-bedzie-to-ilu-pracownikow-w-nim-zostanie,119034.html

Źródło: Abc.com.pl