search
menu menu_open

Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników

28 maja 2018

Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała o wstrzymanie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Apel jest związany z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu, które doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych – zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych, podała Federacja. Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników – od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe, podkreśliła FPP.

FPP przypomniała, że podpisała 5 kwietnia 2018 roku z i NSZZ Solidarność porozumienie, w którym zaproponowano przeprowadzenie czterech kolejnych zmian przepisów – z szacunkowej oceny skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań wynika, iż wprowadzenie ich w życie spowoduje wzrost wpływów do FUS o ponad 2,7 mld zł. Nawet po uwzględnieniu maksymalnych ubytków m.in. z tytułu zaprzestania działań kontrolnych ZUS, wywołałoby to efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie.

– W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS w sprawie ozusowania umów zleceń. Dochodzą do nas informacje, że część postępowań jest kierowana do prokuratury. To niesprawiedliwe – zwłaszcza, że państwo zaoszczędziło w przetargach publicznych ponad 25 mld zł w latach, które teraz kontroluje. Przez lata apelowaliśmy, że stawki za roboczogodzinę w zamówieniach publicznych są drastycznie zaniżane. Obecne kontrole ZUS uderzają też w pracowników, którym fiskus próbuje naliczać dodatkowy podatek. Zamiast tracić czas na bezsensowne kontrole należy skupić się na tym, by jak najszybciej przygotować i wprowadzić postulowane zmiany legislacyjne w życie. Zyskają na tym pracownicy, przedsiębiorcy i budżet. To powinien być priorytet dla Rządu i ZUS-u – powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski.

Więcej:

https://biznes.radiozet.pl/Newsy/FPP-apeluje-o-wstrzymanie-kontroli-ZUS-dot.-ozusowania-umow-zlecen

Źródło: Radiozet.pl