search
menu menu_open

Rzecznik Praw Przedsiębiorców nie powinien być politykiem

12 czerwca 2018

Rzecznik Praw Przedsiębiorców nie powinien być politykiem

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera utworzenie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców, jednak postuluje, by nie był to polityk. To instancja, do której będzie można się odwołać w sytuacjach wątpliwych – dlatego powinien dokładnie rozumieć i znać problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Nie może być jakichkolwiek związków z polityką na takim stanowisku. Należy podkreślić, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniało, że instytucja Rzecznika Praw Przedsiębiorców będzie całkowicie apolityczna.

Konstytucja Biznesu i Rzecznik Praw Przedsiębiorców mają być szczególnym wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw – które najczęściej są narażone na ryzyko błędnych decyzji administracyjnych, a przy tym mają najtrudniejszy dostęp do interpretacji i wsparcia prawnego. To bardzo dobre rozwiązania ustawodawcze, które od początku były popierane przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Instytucja Rzecznika Praw Przedsiębiorców jest integralną częścią proponowanej Konstytucji Biznesu, ponieważ musi być konkretna instancja czuwająca nad relacjami pomiędzy administracją a biznesem. Rzecznik Przedsiębiorców będzie instancją, do której będziemy mogli się odwołać w sytuacjach wątpliwych. Dlatego powinien dokładnie znać i rozumieć problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy – nie może to być instytucja powierzona politykowi. Nawet, jeśli to polityk związany w przeszłości z biznesem – kluczowe jest obecnie całkowite rozdzielenie tego stanowiska od polityki. Najlepiej byłoby, by Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaproponowało Radzie Dialogu Społecznego kilku niezależnych kandydatów, których kompetencje i kwalifikacje prawne byłyby adekwatne do wykonywanych w przyszłości zadań.

Konstytucja Biznesu wprowadziła nową instytucję, jaką jest Rzecznik Praw Przedsiębiorców – głównym jego celem jest ochrona praw przedsiębiorców, przede wszystkim w sporach z organami publicznymi. Szczegółowe regulacje znajdują się w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej:

http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-nie-powinien-byc-politykiem,13243589/

Źródło: Strefabiznesu.pl