search
menu menu_open

PPK to szansa dla gospodarki i impuls dla giełdy

22 czerwca 2018

PPK to szansa dla gospodarki i impuls dla giełdy

Środki gromadzone w ramach PPK (pracownicze plany kapitałowe) mają być inwestowane w większości w Polsce, w krajowe papiery dłużne oraz akcje. Dałoby to nowy impuls, przede wszystkim mocno zdołowanej polskiej giełdzie.

  • Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich twierdzi, że dzięki konstrukcji systemu PPK wprowadzona zostanie rzeczywista możliwość budowania dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Polaków.
  • Program może być największą szansą dla warszawskiej giełdy, na której dotkliwie widoczny jest braku kapitału, obroty są niskie, a wycena wielu spółek – bardzo niska.
  • – Gdyby kapitał z programu w wysokości kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów złotych trafiał na rynek akcji, dałoby to nam na pewno duży impuls do rozwoju – mówi Jacek Fotek, wiceprezes GPW w Warszawie.

Zasada jest taka, że środki wpłacane w ramach PPK będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, a bardzo ważnym aspektem byłaby możliwość dziedziczenia środków z PPK, co nie zawsze do tej pory wydawało się jasne.

Ambitne plany programu

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Instytut Emerytalny liczą na to, że PPK przyczyni się do rozwoju rodzimej gospodarki i budowy polskiego kapitału oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce, a szansę na silny bodziec wzrostowy otrzyma także zdołowana obecnie GPW, która stanie się istotnym filarem całego systemu inwestowania środków pozyskanych z PPK.

Więcej:

http://finanse.wnp.pl/ppk-to-szansa-dla-gospodarki-i-impuls-dla-gieldy,325465_1_0_0.html

Źródło: Pulshr.pl