search
menu menu_open

Split payment. Ministerstwo Finansów: podzielona płatność nie przy regresie ubezpieczeniowym

4 lipca 2018

Split payment. Ministerstwo Finansów: podzielona płatność nie przy regresie ubezpieczeniowymMinisterstwo Finansów potwierdziło, że regres ubezpieczeniowy nie powinien być stosowany w ramach działających od 1 lipca 2018 przepisów o podzielonej płatności. Wyjaśnienie tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie płatności za dostarczone towary lub usługi, będzie podlegać pod przepisy o podzielonej płatności. Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności.

Ministerstwo Finansów w udzielonej odpowiedzi wyjaśniło: „W przypadku umów, zgodnie z którymi wypłata odszkodowania nie powoduje cesji wierzytelności na ubezpieczyciela, mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany. W tym przypadku otrzymanie roszczenia zwrotnego od osoby odpowiedzialnej za szkodę (dłużnika) nie jest uregulowaniem faktury dokumentującej transakcję pomiędzy kontrahentami”.

– Niewątpliwie stanowisko Ministerstwa Finansów należy uznać za słuszne – komentuje wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Mariusz Korzeb.

Więcej:

https://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podzielona-platnosc-split-payment-regres,214,0,2410198.html

Źródło: Money.pl