search
menu menu_open

Kolejarze kupują symulatory bez przetargu

16 lipca 2018

Kolejarze kupują symulatory bez przetargu

Spółka z PKP zamawia urządzenia do szkolenia maszynistów z Intercity i Cargo. Pomija prawo zamówień publicznych. Potencjalni dostawcy protestują

Od stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące szkolenia maszynistów na symulatorach. Testy musi przejść 17,5 tys. osób. W najbliższych latach spółki kolejowe muszą także zatrudnić 4-5 tys. maszynistów, bo wielu obecnie prowadzących pociągi przejdzie na emeryturę. Problem w tym, że obecnie na rynku działa mniej niż 10 symulatorów, a według szacunków Urzędu Transportu Kolejowego, aby sprawnie przeszkolić kadry, musi ich być trzykrotnie więcej. Dlatego CS Natura Tour, spółka z grupy PKP, zamawia symulatory, na których będą mogli przetestować umiejętności m.in. maszyniści spółek z grupy.

— PKP Cargo, podobnie jak inne spółki z grupy PKP, zamierza skorzystać z oferty szkoleniowej CS Natura Tour. Nie planujemy natomiast zakupu własnych symulatorów lokomotyw, gdyż nie widzimy takiej potrzeby. Model współpracy z CS Natura Tour powinien zaspokoić potrzeby szkoleniowe naszych maszynistów — mówi Krzysztof Losz, rzecznik giełdowej spółki.

—————

Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

To, że spółka w 100 proc. należy PKP, więc pośrednio do skarbu państwa, nie sprawia, że podlega PZP. Aby podmiot podlegał przepisom tej ustawy, musi spełniać jeden z trzech warunków. Musi być utworzony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, i nie działać w zwykłych warunkach rynkowych — jego celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi on strat wynikających z prowadzonej działalności. Natura Tour zarządza ośrodkami wczasowymi i oferuje usługi na rynku, a także — prowadzi ośrodek szkoleniowy. Działa dla zysku. Drugi warunek mówi o tym, że zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej, np. do obsługi sieci w zakresie transportu kolejowego. Prowadzenie szkoleń lub wynajmowanie symulatorów nie jest „obsługą sieci”. Związek jest zbyt luźny. Działalność sektorową musi także wykonywać sam zamawiający. Ustawa tego dosłownie nie mówi, ale już dyrektywa — tak. Natura Tour nie wykonuje działalności sektorowej. Natomiast przewoźnicy z grupy PKP, realizujący usługę publiczną , jeśli będą chcieli wynająć symulator, będą zobowiązani do stosowania PZP, o ile osiągnięte zostaną określone progi wartości zamówień. Trzeci warunek dotyczy zamawiania niektórych robót budowlanych finansowanych publiczne, ale w tym przypadku nie ma zastosowania.

Więcej:

https://www.pb.pl/kolejarze-kupuja-symulatory-bez-przetargu-934981

Źródło: Puls Biznesu