search
menu menu_open

Reforma prawa zamówień publicznych 2018

24 lipca 2018

Reforma prawa zamówień publicznych 2018

Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wyrażają poparcie dla naczelnych założeń, które przyświecają Ministerstwu. FPP i CALPE zwracają także uwagę, że najpilniejszym wyzwaniem stojącym w najbliższym czasie przed

systemem udzielania

zamówień publicznych

jest powszechna elektronizacja

. Pełna elektronizacja powinna, zgodnie z prawem unijnym, funkcjonować od października 2018 r. – a więc nie zostało już wiele czasu.
„W nowej ustawie powinny zostać utrzymane rozwiązania z ostatnich lat, które są bardzo istotne ze względu na rynek pracy – czyli obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Podobnie, należy utrzymać rozwiązanie ważne z punktu widzenia stabilności wykonywania umowy – przede wszystkim mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami obciążeń publiczno-prawnych i minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia godzinowego. Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia, że jedynymi propozycjami Ministerstwa dotyczącymi progów stosowania ustawy jest utrzymanie progu 30 tys. euro lub jego obniżenie do 14 tys. euro. Szkoda, że nie ma propozycji obniżenia do ok. 5 tys. zł. (próg transakcji gotówkowych, a więc zwykle w obrocie i tak konieczny jest przelew bankowy). Nie ma bowiem skuteczniejszego mechanizmu podnoszącego efektywność wydatkowania środków publicznych, niż wyzwolenie konkurencji między przedsiębiorcami. Już dzisiaj można stwierdzić, że w przypadku zamówień, które nie zależą od osobistych przymiotów wykonawców, a dotyczą towarów i usług powszechnie dostępnych na rynku – powinno się dokonywać zakupów przejrzyście i konkurencyjnie. Transparentne wydatkowanie środków ma szczególne znaczenie na najniższym poziomie – w gminach, ponieważ umożliwia zaangażowanie społeczności lokalnej” – wskazuje Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:

https://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/abc-zamowiec-publicznych/2699113,Reforma-prawa-zamowien-publicznych-2018.html

Źródło: Infor.pl