search
menu menu_open

Narzucanie odległych płatności pod karą

1 sierpnia 2018

Narzucanie odległych płatności pod karą

Osoby, które w zamówieniach publicznych wpływają na odsunięcie terminów zapłaty, powinny ponieść za to odpowiedzialność — uważa FPP i CALPE.

Zielona Księga dotycząca zatorów płatniczych, opracowana w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), to pierwszy krok w kierunku rozwiązania jednego ze szczególnie poważnych problemów przedsiębiorców. W ten sposób oceniają ten dokument Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dorzucają też własne podpowiedzi. W opinii FPP i CALPE, zaproponowane w dokumencie skrócenie czasu na regulowanie należności do 30 lub 60 dni w zamówieniach publicznych jest jak najbardziej zasadne. Wydłużanie terminów płatności jest bolesną praktyką na tym rynku, mimo że prawo jasno wyznacza granicę 60 dni — już nawet w specyfikacjach warunków ogłaszanych kontraktów zamawiający dają sobie dłuższy od tego okres na zapłatę.

—————

— Należy szukać i wdrażać rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców i ukrócą nadużycia. Szczególnie ważne jest to w lecznictwie. Szpitale opóźniają płatności nawet o rok, co jest nie do uniesienia dla małych i średnich firm. W tym obszarze należy ustawowo i skutecznie odblokować system cesji należności — mówi Marek Kowalski, przewodniczący FPP i prezes CALPE.

Federacja i centrum podkreślają niską skuteczność obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

— Ucywilizowanie relacji handlowych wymaga silnych postaw moralnych, kontroli społecznej, albo — gdy te zawodzą — jednoznacznych regulacji prawnych. Jakkolwiek zasada swobody umów ma niekwestionowaną pozycję w prawie cywilnym, to byłoby źle, gdyby ortodoksyjne podejście do jej rozumienia przesłaniało wartość wyższego rzędu, czyli uczciwość obrotu. Żadna gospodarka, w której na znaczną skalę tolerowane są drapieżcze praktyki, nie będzie w stanie konkurować z innymi gospodarkami. Rozsądny ustawodawca to dostrzega i, kiedy trzeba, interweniuje — zwraca uwagę Grzegorz Lang, ekspert CALPE.

Więcej:

https://www.pb.pl/narzucanie-odleglych-platnosci-pod-kara-936335

Źródło: Puls Biznesu