search
menu menu_open

Trybunał zbada prawo ZUS do ustalania składek

16 sierpnia 2018

Trybunał zbada prawo ZUS do ustalania składek

Sąd konstytucyjny będzie musiał stwierdzić, czy organ rentowy ma prawo do kwestionowania rodzaju umów i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Wniosek złożyła Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja jako reprezentacyjna organizacja pracodawców zaskarżyła jako niezgodny z ustawą zasadniczą art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Sprawie został już nadany w Trybumale Konstytucyjnym numer (K5/18).

– Zakwestionowany przez nas przepis umożliwia wkraczanie ZUS w stosunki gospodarcze, w treść stosunków cywilnoprawnych w kontekście ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – tłumaczy Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. – A to bezpośrednio prowadzi do wpływu organu rentowego na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez firmy. I to w sytuacji, kiedy nie ma precyzyjnego uregulowania kompetencji ZUS w kwestii badania stosunków cywilnoprawnych – dodaje.

– W dodatku ZUS przyjął za zasadę kwestionowanie umów podlegających oskładkowaniu tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia. W ten sposób kontrola w firmie zamiast prewencyjnej, staje się represyjną – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jeśli firmy się nie zgadzają z decyzjami ZUS, muszą się liczyć nawet z kilkuletnim postępowaniem sądowym.

Więcej:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1218127,prawo-zus-do-ustalania-skladek-sprawa-przed-tk.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna