search
menu menu_open

Organizacje pracodawców chcą rewolucji w KRUS. Rolnicy i przedsiębiorcy ze składkami na emeryturę na takich samych zasadach

28 sierpnia 2018

Organizacje pracodawców chcą rewolucji w KRUS. Rolnicy i przedsiębiorcy ze składkami na emeryturę na takich samych zasadach

Rolnicy i przedsiębiorcy powinni opłacać składki na przyszłą emeryturę na takich samych zasadach. Takich zmian domagają się Konfederacja Lewiatan oraz Związek Rzemiosła Polskiego.


Organizacje pracodawców są zgodne: pora rozpocząć prace nad zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez rolników. Powodem zainteresowania tym tematem jest projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wynika z niego, że dotacja do emerytur rolniczych wyniesie 12,3 mld zł, natomiast wpływ ze składek – zaledwie 1,4 mld zł. W uzasadnieniu wprost zapisano, że fundusz emerytalno-rentowy finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. Przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1152 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1080 zł (łącznie z dodatkami).
Lewiatan domaga się nie tylko powiązania wysokości składek z dochodem gospodarstw, ale także stworzenia systemu wsparcia dla rolników w trudnej sytuacji.

Podobnego zdania jest prof. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczący zespołu ds. ubez pieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. – Nie godzimy się na dalsze utrzymywanie obecnego systemu ubezpieczeń dla rolników, bo to jest sprzeczne z zasadami uczciwości. Nie tylko chodzi o niskie składki, ale skandaliczne rozwiązanie dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnicy do 6 ha są całkowicie zwolnieni z ich opłacania. Dla porównania ulgowe rozwiązania dla przedsiębiorców nakładają na nich obowiązek płacenia składki zdrowotnej w pełnej wysokości już za pierwszy miesiąc działalności – zauważa prof. Jan Klimek.

Potwierdza to Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– W czasie prac nad ulgowym ZUS-em czy ulgą na start nigdy nie było mowy o zwolnieniu początkujących przedsiębiorców z obowiązku płacenia pełnego ZUS. I to nawet przy uldze na start, która była reklamowana jako rozwiązanie wyjątkowo korzystne dla początkujących przedsiębiorców – podkreśla.

Więcej:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1234174,zmiany-w-krus-ubezpieczenia-spoleczne-rolnikow-i-przedsiebiorcow.html?r=26978

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna