search
menu menu_open

Tylko rejestracja biznesu uwolni od płacenia ZUS

12 września 2018

Tylko rejestracja biznesu uwolni od płacenia ZUS

Korzystający z ulgi na start są zwolnieni 
ze składek. Inaczej jest z niezarejestrowanymi firmami.

Jednoznaczne jest stanowisko prezes ZUS, jakie uzyskała „Rzeczpospolita”, w sprawie obowiązujących od 30 kwietnia przepisów przewidujących nowe ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą. Ponad 52 tys. osób, które od kwietnia założyły działalność gospodarczą i skorzystały z tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze trzy miesiące, nie będą traktowane jak zleceniobiorcy. Współpracujący z nimi przedsiębiorcy mogą więc być spokojni. ZUS nie przyjdzie do nich za kilka lat z żądaniem zapłaty składek od każdej faktury zawierającej zapłatę za świadczone przez nich usługi.

—————

Co ważne, z tego samego stanowiska wynika, że kontrahenci osób prowadzących działalność nierejestrowaną będą musieli zapłacić za nich składki jak za zleceniobiorców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi bowiem z założenia, że skoro zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można takich osób uznać za prowadzących działalność gospodarczą, to należy traktować ich jak usługodawców wykonujących oskładkowany kontrakt cywilnoprawny. Szacuje się, że w ten sposób działalność zarobkową może obecnie prowadzić nawet około 70 tys. osób. W ich przypadku może dochodzić do absurdalnych sytuacji dotykających nie tylko współpracujących z nimi przedsiębiorców, ale szczególnie osób fizycznych.

Chodzi o to, że płacąc za usługę zamówioną u osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną, trzeba będzie przejść skomplikowaną procedurę rejestracji w ZUS i wypełniania deklaracji rozliczeniowych. – Ryzyko związane ze współpracą z takimi osobami może być większe niż płynące z tego zyski – zauważa Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Dlatego spodziewam się, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w pełnym zakresie będą unikali korzystania usług świadczonych przez takie osoby. Z pewnością będą teraz sprawdzać wszystkich kontrahentów, czy mają NIP, REGON albo aktualny wpis do CEIDG.

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1385151-Tylko-rejestracja-biznesu-uwolni-od-placenia-ZUS.html

Źródło: Rzeczpospolita