search
menu menu_open

Polska dopłaci cudzoziemcom do emerytur, ale FUS bezpieczny. Na razie

14 września 2018

Polska dopłaci cudzoziemcom do emerytur, ale FUS bezpieczny. Na razie

Polska sukcesywnie zawiera umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego z kolejnymi krajami. Na ich podstawie cudzoziemcy mogą dostać polską emeryturę. Ale na razie nie ma powodów do obaw o nadmierne uszczuplenie stanu finansów FUS. Minimalne świadczenie będzie bowiem należne tylko tym, którzy w Polsce wypracują wymagany staż.

W lipcu tego roku prezydent podpisał ustawę ratyfikującą polsko-turecką umowę o zabezpieczeniu społecznym, a w sierpniu kolejną – tym razem ratyfikującą tego typu umowę z Mongolią. W kolejce do ratyfikacji czeka umowa z Izraelem, prowadzone są też negocjacje z Białorusią, a do tego planowane są kolejne porozumienia międzynarodowe. Żadna umowa nie wywołuje jednak tylu kontrowersji co ta z Ukrainą, mimo że obowiązuje ona już kilka lat, bo od początku 2014 r. Podpisywana była jednak w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej (w 2012 r.), a od tego czasu emigracja zarobkowa zza wschodniej granicy wzrosła lawinowo. Na mocy tej umowy w pewnych przypadkach Ukrainiec, występując o emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie mógł doliczyć sobie staż pracy uzyskany na Ukrainie.

Łukasz Kozłowski

„Międzynarodowe umowy o zabezpieczeniu społecznym oparte są o zasadę równości stron. Oznacza to, że obywatele kraju bardziej rozwiniętego gospodarczo nie mogą być traktowani na lepszych warunkach w ramach systemu zabezpieczenia funkcjonującego po drugiej stronie niż ci pochodzący z kraju o słabszej pozycji ekonomicznej. Warto zauważyć, że Polska przez te umowy zabezpiecza sytuację swoich obywateli podejmujących pracę za granicą, a w warunkach globalizacji zdarzają się też przypadki zatrudniania np. polskich menedżerów czy specjalistów w krajach niebędących tradycyjnymi destynacjami (celami – red.) naszej emigracji zarobkowej. Tego rodzaju umowy posiadamy również z krajami bogatszymi od Polski, takimi jak USA, Kanada czy Australia. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego występuje również w ramach Unii Europejskiej. Daleko posunięta selektywność w dobieraniu partnerów do tych umów wydaje się zatem niewskazana.

Trzeba podkreślić, że świadczenia w części wynikającej z podlegania ubezpieczeniom społecznym w kraju macierzystym są finansowane przez system ubezpieczeń społecznych kraju pochodzenia. W konsekwencji – w wyniku zawartej umowy międzynarodowej – Polska nie bierze na siebie ciężaru finansowania np. ukraińskich emerytur wypracowanych poza naszym krajem. Jedynym możliwym wyjątkiem jest kwestia emerytury minimalnej i zaliczania okresów stażowych uprawniających do otrzymania świadczenia na najniższym gwarantowanym poziomie. Ale także i w tym przypadku mamy do czynienia z ograniczeniami polegającymi na tym, że warunkiem wypłaty świadczenia przez polski ZUS jest stały pobyt na terenie Polski. Należy zauważyć, że uzyskanie prawa stałego pobytu przez obywateli krajów, z których pochodzi najwięcej cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Polsce, jest obecnie stosunkowo trudne. Ponadto poziom emerytury minimalnej w Polsce nie jest na tyle atrakcyjny, by stanowić zachętę do masowej migracji na stałe do Polski osób w wieku przedemerytalnym, biorąc pod uwagę w szczególności wyższe koszty utrzymania ponoszone przez przyjezdnych (wynikające np. z koniecznści wynajmu mieszkania zamiast posiadania go na własność)”

Więcej:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1258317,polska-doplaci-cudzoziemcom-do-emerytur-fus-bezpieczny.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna