search
menu menu_open

Premiery prawne 2018 roku – dużo zmian korzystnych dla firm, ale bubli nie brakuje

28 grudnia 2018

Premiery prawne 2018 roku – dużo zmian korzystnych dla firm, ale bubli nie brakuje

Podsumowując regulacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które weszły w życie w 2018 r., nie sposób nie wspomnieć o zakazie handlu w niedziele, uldze na start i e-zwolnieniach lekarskich. Na nich jednak nie poprzestajemy. Surowej ocenie ekspertów poddajemy także nowości w zatrudnianiu cudzoziemców i niepełnosprawnych oraz te związane z sukcesją firmy po śmierci pracodawcy czy ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Eksperci oceniają nowości w legislacji

1. E-zwolnienia lekarskie

Od 1 grudnia tradycyjne papierowe zwolnienia lekarskie zostały zastąpione przez elektroniczne. Lekarze wystawiają je za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zwolnienia drogą elektroniczną trafiają do płatnika składek i ZUS. Dostęp do nich mają też chorzy pracownicy pod warunkiem, że zarejestrowali swój profil na PUE ZUS.

Podstawa prawna: ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066 ze zm.).

Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Uważam zmianę za korzystną. Wypada jedynie ubolewać, że termin jej wprowadzenia był tak wiele razy przekładany. Informatyzacja dokumentów i ich przepływu to droga, od której nie ma odwrotu. Abstrahując od kwestii ochrony środowiska na skutek rezygnacji z użycia papieru, zmiana ma wiele pozytywnych aspektów prawnopracowniczych. Przede wszystkim niezwykle przyspiesza proces uzyskania przez pracodawcę wiedzy o nieobecności pracownika z powodu choroby. Pracodawca, którzy otrzyma e-zwolnienie, będzie mógł szybciej zareagować w celu zorganizowania zastępstwa za pracownika. Będzie również spokojniejszy, wiedząc co się z nim dzieje. Wiedzę o nieobecności uzyska bowiem w sposób pośredni poprzez zapoznanie się z elektronicznym zwolnieniem lekarskim. E-zwolnienia nie zwalniają jednak pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności.

—————

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Dzięki e-zwolnieniom pracodawcy z pewnością mogą liczyć na ograniczenie kosztów administracyjnych. Szybciej uzyskana informacja o nieobecności pracownika pozwoli też zminimalizować zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu firmy. Im większe przedsiębiorstwo, tym zanotuje szybciej i więcej korzyści. Zakładamy, że system będzie coraz bardziej przyjazny i wydajny. Ważną kwestią jest, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich pozwoli przedsiębiorcom na mniej korekt dokumentacji rozliczeniowej z ZUS. To bardzo ważny element, który nie tylko ograniczy biurokrację i koszty, ale także pozwoli na lepsze zarządzanie finansami. Istotne znaczenie ma to w przypadku firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, gdzie występuje bezpośredni wpływ korekt dokumentacji ZUS na poziom uzyskiwanych dofinansowań.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1389475,zmiany-prwow-pracy-2018-e-zwolnienia-zakaz-handlu-i-ulga-na-start.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna