search
menu menu_open

Split payment uciążliwy dla mikrofirm

11 lutego 2019

Split payment uciążliwy dla mikrofirm

Mali przedsiębiorcy nie odczuli szczególnej poprawy działalności po ubiegłorocznych zmianach prawa. Biznes chce przejrzystej legislacji

Kontrowersyjna — takim określeniem drobni przedsiębiorcy recenzują większość z nowych regulacji z 2018 r. Z badania firmy inFakt, przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego wśród firm z sektora MŚP, wynika, że tylko 6 proc. respondentów uznało ubiegłoroczne zmiany prawa za pomocne w prowadzeniu biznesu. Jak stwierdziło 70 proc. ankietowanych, wprowadzone przepisy nie wywarły wpływu na ich działalność. Większość nie odczuwa bowiem żadnych różnic w porównaniu z wcześniejszymi latami.

—————

W 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano 216 ustaw, z czego ok. 120 w sprawach dotyczących przedsiębiorców — wyliczyły Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Wiele z tych aktów wynikało z wdrażania prawa unijnego, część to — ich zdaniem — potrzebne i oczekiwane rozwiązania, a najważniejsze było przyjęcie tzw. Konstytucji biznesu. FPP i CALPE zwracają jednak uwagę, że w kolejnych latach należałoby ograniczyć liczbę nowelizacji. Grzegorz Lang, ekspert centrum, zwraca uwagę, że w 2018 r. kontynuowano praktykę przyjmowania aktów zbiorczych, obejmujących różne dziedziny, jak np. ustawy z 9 listopada z uproszczeniami dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jego zdaniem jednak, chociaż taka legislacja zwykle odpowiada na potrzeby, to sama praktyka przyjmowania zmian jest wątpliwa.

Więcej:

https://www.pb.pl/split-payment-uciazliwy-dla-mikrofirm-952695

Źródło: Puls Biznesu