search
menu menu_open

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – umowa o strategicznej współpracy z Roche

21 lutego 2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – umowa o strategicznej współpracy z Roche

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Roche – globalny pionier w dziedzinie biotechnologii – podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie nowych technologii. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju innowacji  w obszarze farmacji, biotechnologii i bioinformatyki w Polsce.

W liście intencyjnym Roche zadeklarowało utworzenie w naszym kraju globalnego działu Procurement Hub, obsługującego całą Grupę, w którym zatrudnienie znajdą najlepsi specjaliści i menadżerowie. Ponadto firma będzie corocznie zwiększała fundusze na rozwój Globalnego Centrum Usług Informatycznych Roche w Warszawie i Poznaniu. Nie oznacza to, że nie powstaną kolejne inwestycje Grupy w Polsce. Obie strony zgodziły się na dialog w tej kwestii.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wdrażając Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera firmy, które planują realizację innowacyjnych projektów w Polsce. Celem obu partnerów jest stymulowanie rozwoju nowoczesnych technologii oraz wiedzy w kluczowych dla polskiej gospodarki obszarach, takich jak farmacja, biotechnologia, IT oraz zarządzanie. Osiągnięcie tego celu stanie się możliwe dzięki zatrudnianiu wysoko wyspecjalizowanych pracowników, tworzeniu niezbędnej infrastruktury oraz dalszemu wspieraniu rozwoju kadry naukowej, klinicznej oraz akademickiej w Polsce.Polska ma do zaoferowania wysokiej klasy naukowców, specjalistów oraz managerów. Widzą to najwięksi globalni inwestorzy, którzy szukają optymalnych warunków do prowadzenia swojej działalności oraz dalszego rozwoju. Podpisane porozumienie zaowocuje nie tylko setkami nowych miejsc pracy, ale także transferem wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji menedżerskich, które są świetnym stymulatorem dla rozwoju technologicznego w Polscepowiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologi

i.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest

Luc Dirckx, Sub Regional Head Roche Pharma at Roche Pharmaceuticals odpowiadający za działalność Roche w Europie

. – To dla mnie zupełnie naturalne, że kładziemy nacisk na rozwój inwestycji w Polsce. Znajdujemy tu wysoko wykwalifikowanych pracowników, współpracujemy z wieloma instytutami i uczelniami oraz mamy odpowiedzialnych partnerów po stronie administracji centralnej, z którymi możemy śmiało planować nasze działania na wiele lat do przodu.

Sygnatariusze deklaracji podkreślali również fakt, że inwestycje związane z innowacyjnością i technologiami firmy Roche rozwijane są w Polsce już od wielu lat, a centra kompetencyjne mieszczące się w naszym kraju mają realny wpływ na funkcjonowanie globalnych struktur firmy. – Już wkrótce otwieramy w Warszawie Procurement HUB, które będzie obsługiwać zamówienia składane przez naszą firmę w całej Europie. Zajmie się tym zespół liczący początkowo 100 specjalistów, który sukcesywnie będzie rozwijany – powiedział

Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

Podkreślił jednocześnie, że Roche planuje kolejne inwestycje w Polsce, a dzięki temu porozumieniu Polska zyskuje szanse na ciekawe i innowacyjne inwestycje.Inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Roche to przykład partnerskiej i efektywnej współpracy na linii administracja – przedsiębiorcy. Jako organizacja pracodawców aktywnie wspierająca nowe możliwości dla gospodarki w pełni doceniamy tego typu przedsięwzięcia. Mamy też nadzieję i apetyt na kolejne inwestycje firm zagranicznych w Polsce

– dodał

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.