search
menu menu_open

Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

4 marca 2019

Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że rozwiązanie ważnego problemu narastającej liczby osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą jest pilne i niezbędne. Projekt takiego rozwiązania – z korzyścią dla budżetu państwa – został zaprezentowany rządowi. Obecnie pracownicy i emeryci czekają na reakcję minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, podało FPP.

„Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych” – czytamy w komunikacie.

Wg art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. „Dlaczego więc państwo nie zapewnia pracownikom, którzy przez wiele lat wykonywali pracę na podstawie nieoskładkowanej umowy zlecenie, możliwości skorzystania dzisiaj z przysługującego im konstytucyjnego uprawnienia?” – pyta Federacja.

„Obecna władza słusznie zdiagnozowała zjawisko nadużywania nieoskładkowanych umów zleceń w swoim programie wyborczym z 2014 r. wskazując, że 'umowy te nie gwarantują prawa do urlopu czy gwarancji minimalnego wynagrodzenia, są ucieczką od płacenia składek na ZUS, niszczą system ochrony zdrowia i emerytalny, obniżają również siłę nabywczą tej grupy społecznej’. Ta zasadna diagnoza nie znalazła jednak odzwierciedlenia w działaniach projektodawczych – dlaczego, pomimo zdiagnozowania problemu nie podjęto działań zmierzających do wyeliminowania możliwości ucieczki od płacenia składek na ZUS?” – powiedział przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1400468,rosnie-liczba-osob-minimalna-emerytura.html

Źródło: Gazetaprawna.pl