search
menu menu_open

UOKiK nie wybije się na niepodległość

12 kwietnia 2019

UOKiK nie wybije się na niepodległość

Prezes urzędu antymonopolowego nie przestanie być wybierany w konkursie i nie będzie miał kadencji. Dostanie natomiast wgląd w dane bankowe i skarbowe

— Głównym powodem jest czekająca nas w ciągu kilku miesięcy implementacja dyrektywy ECN+, której celem jest zapewnienie niezależności prezesów urzędów antymonopolowych — mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK.

Nie powiodły się wielomiesięczne starania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wprowadzenie przepisów mających na celu zwiększenie niezależności jego prezesa od rządu. Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów już nie zawiera regulacji, które miały to zapewnić. Zniknęły przepisy zakładające likwidację otwartych konkursów na prezesa i wiceprezesów UOKiK oraz wprowadzenie 6-letniej kadencji i zamkniętego katalogu sytuacji, w których można odwołać ich przed jej upływem.

—————

— Dane o rocznych obrotach firm prezes UOKiK może uzyskać np. z ogólnodostępnych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Nie jest mu więc niezbędny dostęp do danych objętych tajemnicą skarbową — podkreśla Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://www.pb.pl/uokik-nie-wybije-sie-na-niepodleglosc-958527

Źródło: Puls Biznesu