search
menu menu_open

Początek trwałego spadku zatrudnienia

28 maja 2019

Początek trwałego spadku zatrudnienia

W I kwartale po raz pierwszy od sześciu lat zmalało zatrudnienie w Polsce. Tym razem to efekt starzenia się ludności, a nie słabszego popytu na pracowników.

Jak podał w poniedziałek GUS, w I kwartale w Polsce pracowało niespełna 16,3 mln osób w wieku powyżej 15 lat. W porównaniu z poprzednim kwartałem zatrudnienie zmalało o 135 tys. osób (0,8 proc.), a w porównaniu z I kwartałem ub.r. o 70 tys. osób (0,4 proc.).

Poprzednio liczba pracujących malała w I połowie 2013 r., ale wtedy było to związane ze spowolnieniem gospodarczym, spowodowanym kryzysem fiskalnym w strefie euro. Tym razem zjawisko to nie jest przejściowym efektem osłabienia popytu na pracowników, tylko odzwierciedleniem pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski. Nad Wisłą już od 2009 r. systematycznie ubywa osób w wieku 15–64 lata. – Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym przyspiesza. Dotąd był kompensowany przez wzrost wskaźników aktywności zawodowej w tej grupie. Ale potencjalny zasób pracy w postaci osób nieaktywnych jest w coraz większym stopniu wykorzystany – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

https://www.parkiet.com/Gospodarka—-Kraj/305289979-Poczatek-trwalego-spadku-zatrudnienia.html

Źródło: Parkiet