search
menu menu_open

Przybyło Polaków żyjących w nędzy

1 lipca 2019

Przybyło Polaków żyjących w nędzy

Pomimo wzrostu gospodarki i płac rośnie obszar biedy. Według GUS ponad 5 proc. Polaków żyło w 2018 r. w skrajnym ubóstwie – poniżej minimum egzystencji. To o ponad 1 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

Osoby słabo wykształcone, mieszkające na wsi, niepełnosprawni, a także rodziny wielodzietne – to wśród nich jest największa grupa Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie mierzonym poziomem wydatków gospodarstw domowych. W zeszłym roku ta grupa zwiększyła się do 5,4 proc. z 4,3 proc. w 2017 r.

Miniony rok przełamał widoczny od 2015 r. spadkowy trend zasięgu ubóstwa ekonomicznego. W 2018 r. wzrósł zarówno odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji, jak też tych uprawnionych do pomocy społecznej (10,9 proc.), a także osób relatywnie ubogich (do 14,2 proc.), których miesięczny budżet nie sięgał 50 proc. przeciętnych wydatków bogacącego się ogółu gospodarstw domowych.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę, że najuboższe osoby znacznie mocniej niż reszta społeczeństwa odczuły w wydatkach ubiegłoroczny wzrost podstawowych artykułów konsumpcyjnych, na czele z żywnością. Tymczasem ich dochody nie rosły już tak szybko jak w latach 2016–2017, gdy rozpędzały się programy i transfery społeczne. Wprowadzono wtedy program 500+, podwyższając też znacząco rentę i emeryturę minimalną.

Więcej:

https://www.rp.pl/Gospodarka/306309939-Przybylo-Polakow-zyjacych-w-nedzy.html

Źródło: Rzeczpospolita