search
menu menu_open

Firmy chcą pewności co do badania alkomatem

9 sierpnia 2019

Firmy chcą pewności co do badania alkomatem

Kontrola trzeźwości pracowników jest ważna dla bezpieczeństwa pracy – uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Problem wziął się z wydanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych komunikatu, z którego wynika, że nie ma podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę (prewencyjną lub wyrywkową) pracowników alkomatem. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem badanie stanu trzeźwości osoby zatrudnionej może przeprowadzić – na żądanie pracodawcy lub pracownika – wyłącznie uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja). Jednak tylko wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawiła się ona do pracy pijana albo spożywała alkohol w czasie pracy.

—————


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

popiera interwencję rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Wskazuje, że takie uprawnienie pracodawcy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, a także konieczne z punktu widzenia jego odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego (kwestie związane z prawidłowym wykonaniem umowy).

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1425361,fpp-alkomat-trzezwosc-pracownikow.html?r=84147&r=54610

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna