search
menu menu_open

Składki do ZUS bez limitu

30 sierpnia 2019

Składki do ZUS bez limitu

Ceną za zrównoważony budżet mogą być wyższe koszty pracy, co negatywnie wpłynie na aktywność inwestycyjną firm – alarmują eksperci.

Chodzi o likwidację limitu 30-krotności średniego wynagrodzenia, po przekroczeniu którego nie odprowadza się składek emerytalnej i rentowej do ZUS. Choć rząd sygnalizował ten pomysł na początku roku, trwały dyskusje i wydawało się, że w projekcie budżetu ostatecznie się nie znajdzie. Stało się jednak inaczej i to m.in. dzięki temu udało się zbilansować budżet: efekt netto likwidacji limitu to dodatkowe 5,2 mld zł.

—————


Łukasz Kozłowski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich

, także mówi, że zwiększanie obciążeń dla firm u progu gospodarczego spowolnienia jest ryzykowne, bo może wzmacniać negatywne tendencje w gospodarce. – Niezależnie od momentu cyklu koniunktury takich rozwiązań jak likwidacja 30-krotności nie warto wprowadzać. Bo w dłuższym terminie takie działanie nie poprawia stanu finansów publicznych – mówi. Zwraca uwagę, że wzrost składek w perspektywie lat oznaczał będzie konieczność wypłaty wyższych emerytur.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1427642,skladki-zus-koszty-pracy-w-2020-r.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna