search
menu menu_open

Stare umowy wymagają liftingu

20 września 2019

Stare umowy wymagają liftingu

Czeka nas lawina pozwów w sprawie waloryzacji kontraktów z lat 2015–2017 – mówi prof. Przemysław Drapała.

Rosnące ceny materiałów budowlanych oraz coraz wyższe koszty budowy to dziś jedna z głównych bolączek inwestorów. Tymczasem wiele dużych kontraktów infrastrukturalnych było zawieranych w latach 2015–2017, kiedy rynek był zupełnie inny. Czy udaje się je waloryzować na drodze ugód lub renegocjacji?

—————

Z raportu przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich wynika, że łączny koszt waloryzacji rekompensującej dotychczasowy wzrost cen, w odniesieniu do kontraktów zawartych przez GDDKiA i PKP PLK, wyniósłby 2,3 mld zł brutto. Z tego 0,8 mld zł bezpośrednio wróciłoby do budżetu państwa, w związku z czym finalny koszt waloryzacji dla sektora finansów publicznych ukształtowałby się na poziomie niewiele ponad 1,5 mld zł.

Natomiast łączne koszty wynikające z zaniechania ugodowej waloryzacji tych kontraktów, przy uwzględnieniu nie tylko roszczeń dochodzonych w sądach, ale także kosztów zerwanych umów i droższego ich dokańczania, opóźnień w realizacji inwestycji, a także upadłości niektórych firm budowlanych, zostały wyliczone na kwotę od 4,7 mld do ok. 10 mld zł. Do tego dochodzą zagrożenia związane z możliwą utratą części dofinansowania z funduszy europejskich w związku z opóźnieniami oraz wydłużenie czasów przejazdu w transporcie drogowym i kolejowym.

Więcej:

https://www.rp.pl/Budowa-i-remont/309199921-Stare-umowy-wymagaja-liftingu.html

Źródło: Rzeczpospolita