search
menu menu_open

Ustawy przyjmowane bez dobrego uzasadnienia

9 października 2019

Ustawy przyjmowane bez dobrego uzasadnienia

Bezwzględnie należy wprowadzić obowiązek uzasadniania i publikowania pisemnych uzasadnień do poprawek do projektów ustaw zgłaszanych w toku prac parlamentarnych. To jeden z głównych postulatów Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Organizacje te opublikowały właśnie swoje rekomendacje na rzecz dobrego prawa.

Dziś projekty ustaw wpływające do parlamentu dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy – najczęściej to projekty rządowe – to dokumenty, w których posłowie i senatorowie boją się zmienić choćby źle postawiony przecinek. Obawy zazwyczaj związane są z tym, iż politycy nie wiedzą, czy wprowadzona korekta nie zmieni merytorycznej części przepisów. Drugi rodzaj – to z kolei najczęściej przedłożenia poselskie – to projekty, które w toku prac parlamentarnych są wywracane do góry nogami.

—————

– Obecnie uzasadnienia są sporządzane na etapie przygotowania aktu. Ostatnim, czyli najbardziej aktualnym uzasadnieniem, jest wersja towarzysząca skierowaniu projektu do marszałka Sejmu. Wszelkie późniejsze zmiany są już pozbawione ogólnodostępnych uzasadnień. To bardzo duża wada polskiego systemu legislacyjnego – spostrzega

Grzegorz Lang, ekspert CALPE

, w informacji rozesłanej przez organizacje mediom.

———-

– Zbyt często projektowane rozwiązania są uzasadniane bardzo pobieżnie, niekiedy uzasadnienie sprowadza się wręcz do powtórzenia treści przepisu. Dlatego konieczne jest sformułowanie bardzo wysokich wymogów wobec uzasadnień projektów aktów normatywnych – wskazuje Dziś projekty ustaw wpływające do parlamentu dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy – najczęściej to projekty rządowe – to dokumenty, w których posłowie i senatorowie boją się zmienić choćby źle postawiony przecinek. Obawy zazwyczaj związane są z tym, iż politycy nie wiedzą, czy wprowadzona korekta nie zmieni merytorycznej części przepisów. Drugi rodzaj – to z kolei najczęściej przedłożenia poselskie – to projekty, które w toku prac parlamentarnych są wywracane do góry nogami.

ojektów aktów normatywnych – wskazuje

Marek Kowalski, przewodniczący FPP i prezes CALPE

.

Więcej:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1433982,ustawy-przyjmowane-bez-dobrego-uzasadnienia-rekomendacje.html?r=25732&r=55785

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna