search
menu menu_open

Polityczne programy niezbyt korzystne dla gospodarki

11 października 2019

Polityczne programy niezbyt korzystne dla gospodarki

Praktycznie żadna partia nie przedstawiła spójnego programu, jak zwiększyć tempo rozwoju Polski. Ale jeśli już, to najciekawsze elementy można znaleźć wśród propozycji Koalicji Obywatelskiej – oceniają ekonomiści.

Dla zwiększania potencjału naszej gospodarki kluczowy jest wzrost wydajności, inwestycji czy zatrudnienia. Patrząc z tego punktu widzenia, która z propozycji wyborczych jest najlepsza? – o ocenę poprosiliśmy ekonomistów kilku organizacji biznesowych.

—————

– W tegorocznej kampanii rozwój gospodarki nie stoi na pierwszym planie, mamy raczej punktowe propozycje – ocenia

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/Gospodarka/310109880-Polityczne-programy-niezbyt-korzystne-dla-gospodarki.html?cid

Źródło: Rzeczpospolita