search
menu menu_open

GDDKiA przykręca śrubę wykonawcom. Ale kierowcy nie mają się z czego cieszyć

21 października 2019

GDDKiA przykręca śrubę wykonawcom. Ale kierowcy nie mają się z czego cieszyć

Po zerwanych kontraktach drogowych z zagranicznymi firmami, Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaczyna pozbywać się polskich wykonawców, którzy nie dotrzymują terminów.

Najwięcej do stracenia ma szczeciński Energopol. Będące na skraju upadłości przedsiębiorstwo budowało obwodnicę Wałcza oraz węzeł drogowy Szczecin Kijewo, łączący autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozwiązała obie umowy z winy wykonawcy. – Firma nie wywiązywała się z zawartych umów, wstrzymała roboty. Wykonawca został wezwany do wykonania określonych zaległych robót we wskazanych terminach, z czego się nie wywiązał – poinformowała GDDKiA. Ale zagrożone są już następne budowy Energopolu realizowane w województwie zachodniopomorskim: to budowa odcinka autostrady A6 pomiędzy Kijewem a Rząśnicą oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13. W przypadku A6 Energopol otrzymał od GDDKiA tzw. wezwanie do poprawy 23 września. To dotyczące obwodnicy zostało doręczone wykonawcy 11 października. To ostatnie ostrzeżenie, zwykle kończące się wypowiedzeniem kontraktu.

—————

Wykonawcy tłumaczą, że brak postępów na budowach to efekt gwałtownego wzrostu kosztów i braku waloryzacji zawartych kilka lat temu umów. Według organizacji skupiających firmy budowlane, ceny materiałów budowlanych i robocizny wzrosły pomiędzy I kwartałem 2016 r. a I kwartałem 2019 r. w granicach od 20 do nawet przeszło 60 proc. Z wyliczeń Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przy

Federacji Przedsiębiorców Polskich

(

FPP

) wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat cement podrożał o 44 proc., asfalt o 62 proc., stal zbrojona o 53 proc. Do tego doszły podwyżki oleju napędowego o 28 proc., a także wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze budowlanym o 20 proc.

Więcej:

https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/34161-gddkia-przykreca-srube-wykonawcom-ale-kierowcy-nie-maja-sie-z-czego-cieszyc

Źródło: Rp.pl