search
menu menu_open

Wyższa emerytura? Dłużej pracuj!

4 listopada 2019

Wyższa emerytura? Dłużej pracuj!

Polacy są wśród pracujących najkrócej w Europie, a pobierają świadczenia coraz dłużej. W tej sytuacji najlepiej byłoby podnieść wiek emerytalny, ale rząd nie chce o tym słyszeć.

Po długiej debacie społecznej senat Brazylii zgodził się w końcu października na podwyżkę wieku emerytalnego do 62 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Niemiecki bank centralny sugeruje, że dla zrównoważenia systemu emerytalnego Niemcy powinni zaczynać jesień życia po osiągnięciu nawet 70 lat, choć wiek emerytalny jest właśnie podnoszony do 67 lat. Większość krajów Europy przechodzi obecnie podobny proces. Ale nie Polska.

—————

Zdaniem jednak części ekonomistów podnoszenie wieku nie jest konieczne, dla zachęcenia Polaków do dłuższej pracy wystarczą inne metody. – Największe zachęty już są zaszyte w naszym systemie emerytalnym – uważa

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorstw Polskich

. – Nasza emerytura przecież wprost zależy od tego, ile czasu ktoś pracuje: im dłużej, tym jest wyższa. Dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi średnią wysokość emerytury o 10 proc., jak wylicza OECD. A przy bardzo dobrej koniunkturze na rynku pracy, z czym obecnie mamy do czynienia, nawet o 15 proc. – zaznacza

Kozłowski

. Jego zdaniem wystarczy więc dobra edukacja i uświadamianie, jak działa nasz system emerytalny zdefiniowanej składki.

Więcej:

https://www.rp.pl/Finanse/311039962-Wyzsza-emerytura-Dluzej-pracuj.html

Źródło: Rzeczpospolita