search
menu menu_open

Sukces białej listy podatników VAT

25 listopada 2019

Sukces białej listy podatników VAT

Utworzenie białej listy podatników VAT jest kolejnym dowodem na to, że rząd bierze pod uwagę sugestie przedsiębiorców w kwestii udrażniania polskiego biznesu. Eksperci pozytywnie oceniają zastąpienie kilku niepełnych wykazów podatników VAT jedną i kompletną listą vatowców. Firmy w końcu mają dostęp do wiedzy niezbędną do prawidłowego rozliczenia dokonanych operacji gospodarczych.

Biała lista podatników VAT to nic innego, jak ogólnopolski wykaz informacji o płatnikach podatku od towarów i usług (tak zwany podatek VAT). Spis ten stworzono po to, by umożliwić firmom skuteczne i szybkie weryfikowanie kontrahentów. Dzięki białej liście firmy mogą nie tylko sprawdzić, czy inny podmiot jest czynnim podatnikiem VAT, lecz także czy (a jeśli tak, to dlaczego) odmówiono mu rejestracji lub wykreślono go z rejestru. Baza służy również potwierdzaniu numeru rachunku bankowego, na jaki przedsiębiorcy powinni uiścić zapłatę na rzecz kontrahenta.

—————

Z satysfakcją przyjmujemy wprowadzenie […]  białej listy podatników VAT. Jedną z funkcjonalności nowego systemu jest możliwość sprawdzenia nie tylko bieżącego statusu podatnika VAT, lecz również według stanu obowiązującego na dowolny dzień. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania jednoznacznej informacji, niezbędnej do uzyskania pewności odnośnie do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych – komentuje

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Więcej:

https://www.zadluzenia.com/sukces-bialej-listy-podatnikow-vat/

Źródło: Zadluzenia.com