search
menu menu_open

FPP i CALPE: Jak zapewnić reżim sanitarny przy odmrażaniu gospodarki?

19 maja 2020

Gwarant Czystości i Higieny to potwierdzenie najwyższych standardów usług sprzątania i dezynfekcji

Odmrożenie gospodarki będzie udane tylko wtedy, gdy każda placówka dostępna publicznie zapewni pracownikom i klientom najwyższe standardy ochrony epidemiologicznej. Wymaga to zastosowania wielu ważnych procedur i systemów sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – we współpracy z profesjonalnymi firmami utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że zastosowanie najwyższych standardów i wybór sprawdzonych partnerów ułatwi certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny – audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND POLSKA.


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres:

porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl

.


Profesjonalny partner utrzymujący czystość zapewni swoim klientom

dokładny audyt, zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS

), który pozwoli na precyzyjne dopasowanie zakresu usług i procedur do każdego obiektu. Dzięki temu utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa sanitarnego będzie efektywne i optymalne kosztowo.


„Firmy, które ponownie uruchamiają swoją działalność  powinny wybierać sprawdzonych partnerów w zakresie utrzymania czystości i reżimu sanitarnego –

a najwyższe standardy spełniają wykonawcy posiadający certyfikat, którego potwierdzeniem jest znak Gwarant Czystości i Higieny.

Dla otwierających się powoli z powrotem hoteli, restauracji, galerii handlowych i sklepów oraz biurowców, przedszkoli, żłobków, szkół i uczelni kluczowa jest odpowiednia jakość sprzątania, dezynfekcji i ochrona pracowników. Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny wydany przez TÜV Rheinland Polska daje zleceniodawcom pewność, że firma, którą wybrali świadczy usługi najwyższej jakości , zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwojuoraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Aby uzyskać certyfikat Gwarant Czystości i Higieny, firmy sprzątające są poddawane starannej ocenie opartej o szerokie spektrum kryteriów.

Eksperci TÜV Rheinland Polska  drobiazgowo weryfikują zgodność stosowanych technologii z międzynarodowymi standardami, sposób postępowania ze środkami używanymi w procesie świadczenia usług, w tym odpowiednie świadectwa jakości tych środków, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w określonych warunkach, w tym w reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo informacji. Dzięki temu klienci firm wyróżnionych Gwarantem Czystości i Higieny zyskują potwierdzenie wyboru solidnych i rzetelnych partnerów”

– mówi

Janusz Grabka, prezes zarządu TÜV Rheinland Polska

.


„Audyt i opracowanie procedur sanitarnych są niezbędne dla każdego obiektu – należy dokładnie określić stosowane środki chemiczne i rozmieszczenie urządzeń dozujących, możliwe metody dezynfekcji, metody czyszczenia wentylacji, zabezpieczenie pracowników, proces prania (w tym zbieranie i rozwożenie), zabezpieczenie części gastronomicznej oraz wiele innych elementów ochrony epidemiologicznej. Stosowane działania muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i podlegać stałym kontrolom. Tylko sprawdzony partner zagwarantuje obiektom publicznie dostępnym właściwą ochronę i zapewni bezpieczeństwo epidemiczne”

– podkreśla

Jolanta Sergot-Kowalska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).
Jakie usługi powinna zaoferować profesjonalna firma utrzymująca czystość i bezpieczeństwo sanitarne?

1.    Audyt i opracowanie procedur

2.    Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i instalacji

a.    Dezynfekcja manualna i oprysk

b.    Dezynfekcja przez zmgławianie

c.    Dezynfekcja przez ozonowanie

d.    Dostawy środków do dezynfekcji

e.    Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji oraz wentylacji

3.    Zabezpieczenie użytkowników obiektu

a.    Stacje dezynfekujące

b.    Środki ochrony osobistej

4.    Zabezpieczenie wejść do obiektu

a.    Zdalny pomiar temperatury

b.    Automatyczne zarządzanie liczbą osób w obiekcie

5.    Zapewnienie personelu do obsługi obiektu

a.    Szybkie rekrutacje

b.    Mobilne grupy wsparcia


Gwarant Czystości i Higieny określa m.in.:•    bezpieczną organizację pracy (BHP, zarządzanie zasobami, reakcje na incydenty, praca w reżimie sanitarnym)

•    bezpieczne użycie sprzętu i środków do realizacji usług (właściwe i bezpieczne technologie, środki posiadające świadectwo jakości)

•    systemy kontroli usług i monitorowania higieny

•    odpowiedzialność za ochronę środowiska w procesie świadczenia usług

•    bezpieczeństwo pracowników realizujących usługi (stosowane środki ochrony indywidualnej, szkolenia z nowych technologii,  świadomość reżimów sanitarnych)

•    przejrzysty proces dokumentowania działań związanych z realizacją usług.


Gwarant Czystości i Higieny

– program audytowania i certyfikacji prowadzony przez TÜV Rheinland Polska oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości – działa w Polsce już od 14 lat i jest jedynym tego typu programem w kraju. Jednym z jego celów jest wyeliminowanie usług na niskim poziomie i wykluczenie firm o wątpliwej reputacji.