search
menu menu_open

Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego

21 sierpnia 2020


Rada Przedsiębiorczości chce uruchomienia rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego w formie gwarancji dla banków, finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), poinformowała Rada. Program ten pozwoliłby obniżyć poziom wkładu własnego dla osób biorących kredyt hipoteczny na swoje pierwsze mieszkanie.


Wprowadzenie takiego rozwiązania proponowali Pracodawcy RP wraz z Think Thank HRE w czerwcu tego roku.

„Ponieważ trudno jest oszacować czas trwania pandemii i negatywnych zjawisk wywołanych jej istnieniem Rada Przedsiębiorczości uznała za konieczne zaproponowanie działań interwencyjnych poprzez zainicjowanie dedykowanego programu działań regulacyjnych i gwarancyjnych, które przełożą się na wzrost liczby nowych mieszkań. Zwłaszcza, że […] budownictwo mieszkaniowe w sposób bezpośredni i pośredni przysparza w Polsce ponad 8,4% PKB” – czytamy w komunikacie.

Członkowie Rady zaznaczają, że pandemia koronawirusa wymusiła zmianę podejścia instytucji finansowych do klientów ubiegających się o kredyty mieszkaniowe. Przepisy ostrożnościowe przełożyły się na konieczność odłożenia decyzji o wzięciu kredytu przez tysiące polskich rodzin, a to zmniejszyło liczbę transakcji na rynku mieszkaniowym i liczbę udzielanych kredytów hipotecznych.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zwrócił uwagę, że niezbędne są działania systemowe.

„W Polsce wciąż brakuje ok. 2,1 mln mieszkań. Chociaż kondycja sektora budownictwa mieszkaniowego w dobie pandemii na tle innych sektorów nie jest najgorsza, to niezbędne są rozwiązania systemowe. Z jednej strony pozwolą na kontynuację trendu zwyżkowego w sektorze, a z drugiej dadzą milionom Polaków łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych i wymarzonego, własnego, pierwszego mieszkania. Musimy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań pozwalających przywrócić rozwój gospodarczy” – powiedział Malinowski, cytowany w komunikacie.

Rada Przedsiębiorczości postuluje opracowanie i wdrożenie spójnego, kompleksowego programu mieszkaniowego. Wskazuje program gwarancji BGK pozwalający na obniżenie poziomu wkładu własnego w przypadku mieszkań kupowanych na własny użytek przez kredytobiorców przy jednoczesnym zachowaniu kryteriów badania zdolności kredytowej osób aplikujących.

„Obniżenie poziomu wkładu własnego potrzebnego do uzyskania kredytu to dobre rozwiązanie dla rynku. Oznacza to konieczność uruchomienia programu gwarancji finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom kredytobiorcy nie będą musieli wykładać tak dużych kwot jak dotychczas, by otrzymać kredyt hipoteczny na własne mieszkanie, a to zwiększy liczbę branych kredytów. Jednocześnie badanie zdolności kredytowej gwarantuje utrzymanie bardzo wysokiego poziomu spłat rat kredytowych” – powiedział prezes HRE Think Tank Michał Cebula, cytowany w komunikacie.

Rada Przedsiębiorczości postuluje, by program gwarantował także:

*· budowanie skłonności gospodarstw domowych do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, emerytalne i zdrowotne poprzez stworzenie efektywnego systemu długoterminowego oszczędzania w formule kas oszczędnościowo-budowlanych

*· refinansowanie kredytów hipotecznych i stworzenie płynnego rynku obrotu listami zastawnymi

*· wspieranie dążeń do własności mieszkaniowej poprzez wprowadzenie ulgi budowlanej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

*· usprawnienie obrotu gruntami rolnymi i gruntami pod zabudowę

*· współfinansowanie i wspieranie lokalnych, oddolnych inicjatyw mieszkaniowych zarówno spółdzielczych, jak i samorządowych

*· zapewnienie dostępnej oferty mieszkaniowej dla osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych

*· wsparcie rozwoju nowych technologii w budownictwie i eksploatacji mieszkań (prefabrykaty, energooszczędność, kwestia smogu i ekologicznych rozwiązań, mieszkań spełniających potrzeby określonych grup społecznych)

*· uporządkowanie procesu planowania przestrzennego.

Rada Przedsiębiorczości w obecnym składzie została reaktywowana w dniu 24 marca 2020 roku. Tworzą je organizacje zrzeszające praktyków życia gospodarczego – Pracodawcy RP, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, BCC, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu,

Federacja Przedsiębiorców Polskich

, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Rada została reaktywowana ze względu na skalę zagrożeń dla polskiej gospodarki wywołanych pandemią koronawirusa