search
menu menu_open

Więcej pieniędzy na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2021 r.

3 września 2020

Więcej pieniędzy na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2021 r.

W przyszłym roku wzrosną wydatki Funduszu Pracy na zasiłki dla osób tracących pracę oraz instrumenty wspierające zatrudnienie. Nie będą natomiast z niego pokrywane koszty specjalizacji i staży lekarskich.

Fundusz Pracy (FP) zacznie rok 2021 w dobrej kondycji finansowej. Na jego rachunku będzie się bowiem znajdowało 17 mld zł, a dodatkowe 9 mld zł mają stanowić należności z tytułu udzielonych pożyczek. I chociaż wybuch epidemii koronawirusa wymusił dodatkowe wydatki, które miały łagodzić jej negatywne skutki dla rynku pracy, to dzięki odpowiednim zabiegom księgowym i zasilaniu FP innymi środkami (np. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wciąż dysponuje on buforem finansowym na przyszły rok. Niepokój ekspertów budzi jednak fakt, że rząd chce zmniejszyć jego przychody, bo ich większa część trafi do Funduszu Solidarnościowego.

—————

– Jest to decyzja, której nikt się raczej nie spodziewał, niemniej spowoduje ona, że struktura wydatków FP będzie bardziej odpowiadać jego podstawowej roli – uważa

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1489930,fundusz-pracy-pieniadze-zasilki-dla-bezrobotnych-aktywizacja-zawodowa.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna