search
menu menu_open

Biznes nie chce weta dla praworządności

16 listopada 2020

Biznes nie chce weta dla praworządności

Największe organizacje przedsiębiorców apelują do rządu, by nie blokował prac nad unijnym budżetem.

„Od dnia akcesji do UE Polska otrzymała prawie 190 mld euro, a nasza składka do unijnego budżetu wyniosła nieco ponad 60 mld euro. Bilans jest oczywisty: 130 mld euro zainwestowane w gospodarkę, infrastrukturę, w nowe miejsca pracy, w transfer nowoczesnych technologii i metod zarządzania. Dzięki pracy i przedsiębiorczości Polaków, dzięki tym funduszom osiągnęliśmy szybszy wzrost gospodarczy i społeczny. Mamy większy udział w eksporcie i imporcie towarów i usług, jako Polacy czujemy się Europejczykami” – napisały największe organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości w apelu do rządzących, aby nie wetowali unijnego budżetu ze względu na wpisaną do niego klauzulę praworządności.

—————

– Jako przedsiębiorcy jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę, a ta została bardzo osłabiona przez epidemię – mówi

Marek Kowalski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/Firma/311159931-Organizacje-przedsiebiorcow-nie-chca-weta-Polski-dla-praworzadnosci.html

Źródło: Rzeczpospolita