search
menu menu_open

Apel Rady Przedsiębiorczości ws. szczepień przeciw COVID-19

12 stycznia 2021

Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 r. pogrążył świat i Polskę w największym kryzysie od wielu dekad. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce sięgała nawet 25 tys. osób dziennie, a towarzysząca jej skala dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego nie miała precedensu. Wskutek lockdownu oraz zamrażania aktywności biznesowej, polska gospodarka straciła już ok. 160 mld zł PKB, a przedsiębiorcy z zamkniętych branż desperacko walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy.

Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 r. pogrążył świat i Polskę w największym kryzysie od wielu dekad. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce sięgała nawet 25 tys. osób dziennie, a towarzysząca jej skala dezorganizacji życia społeczno-gospodarczego nie miała precedensu. Wskutek lockdownu oraz zamrażania aktywności biznesowej, polska gospodarka straciła już ok. 160 mld zł PKB, a przedsiębiorcy z zamkniętych branż desperacko walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Niestety coraz częściej tę walkę przegrywają, o czym świadczy fakt, iż liczba ogłoszonych niewypłacalności firm w listopadzie 2020 r. była o 108 proc. wyższa niż przed rokiem, a liczba osób objętych zwolnieniami grupowymi zwiększyła się ponad dwukrotnie. Dalsze utrzymywanie się takiego stanu rzeczy oznaczać będzie wykładniczy wzrost liczby traconych miejsc pracy i upadających firm, a w konsekwencji również związanych z tym ludzkich dramatów.

Pojawiła się jednak realna perspektywa wyjścia z obecnego kryzysu dzięki pomyślnemu opracowaniu pierwszych szczepionek przeciwko COVID-19, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają wyniki badań klinicznych pozytywnie zweryfikowane przez wiodące agencje ds. bezpieczeństwa leków w wysoko rozwiniętych krajach. Wkraczamy tym samym w krytyczny etap walki z pandemią, który zdecyduje jak szybko przerwany zostanie łańcuch dalszych zakażeń oraz fala nieodwracalnych straty ludzkich i ekonomicznych.


W związku z powyższym zwracamy się z apelem do:przedsiębiorców

– aby wspierali rozpoczynającą się kampanię szczepień, promując ją wśród swoich pracowników, informując ich, rozwiewając wątpliwości oraz zapewniając im wszelkie ułatwienia niezbędne zapewnienia możliwie najsprawniejszego procesu szczepień. Od tego, jak szybko zaszczepiona zostanie odpowiednio znaczna część populacji będzie zależeć tempo znoszenia restrykcji sanitarnych, które tak silnie ograniczają działalność firm z wielu branż, zagrażając ich dalszemu istnieniu.pracowników

– aby skorzystali z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W ten sposób nie tylko chroniliby życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich, lecz również miejsca pracy. Każda kolejna zaszczepiona osoba przybliża nas do normalności w życiu gospodarczym i oddala zagrożenie bezrobociem.rządu

– aby podjął wysiłki na rzecz zapewnienia sprawnej organizacji procesu masowych szczepień, szybko i elastycznie reagując na wyzwania pojawiające się w jego trakcie. Tylko w ten sposób możliwe jest doprowadzenie do końca lockdownu, który bardzo negatywnie wpływa na całą polską gospodarkę, a w konsekwencji również na stan finansów publicznych – z jednej strony zwiększając zapotrzebowanie na finansowanie walki z kryzysem zdrowotnym oraz kolejne kosztowne pakiety antykryzysowe dla gospodarki, zaś z drugiej obniżając dochody budżetowe na skutek spadku konsumpcji i pogorszenia kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw.Od realizacji tego zadania zależy, czy odbicie gospodarcze nastąpi już w drugiej połowie 2021 czy też dopiero w roku 2022. Dlatego apelujemy do rządu o szybkie odmrażanie gospodarki w miarę postępujących szczepień ze szczególnym uwzględnieniem branż obecnie najbardziej zagrożonych – w tym m.in. gastronomii i turystyki. Ich otwarcie będzie również sprzyjało odbudowie i rozwojowi kooperujących z nimi sektorów, takich jak rolnictwo, handel i usługi.

Efekty programu szczepień przeciwko COVID-19 będą w dużej mierze uzależnione od tempa dostaw szczepionek do Polski, ale też od sprawności procesu i poziomu wyszczepień. Do zwalczenia epidemii konieczne będzie dwukrotne zaszczepienie ok. 22 mln osób. Aby nastąpiło to odpowiednio szybko, konieczne będzie zwiększanie liczby punktów szczepień oraz ich wydajności. Biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia oraz konieczność przekonania o jego słuszności przeważającej większości społeczeństwa dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu odporności populacyjnej, niezbędnym warunkiem jego powodzenia będzie także zaangażowanie oraz solidarne współdziałanie wszystkich obywateli a w szczególności pracodawców, pracowników i rządu. Aby tak się stało, niezbędna jest świadomość wspólnego celu – ochrony życia i zdrowia, miejsc pracy, zagrożonych branż i całej gospodarki – oraz jedynego szybkiego i pewnego środka jego realizacji, czyli masowych szczepień.

Rada Przedsiębiorczości z niepokojem przyjęła decyzję rządu o przedłużeniu do dnia 31 stycznia restrykcji nałożonych 28 grudnia ub.r. Stoi ona w sprzeczności z wcześniejszymi komunikatami, z których wynikało, że w przypadku obniżenia poziomu zachorowań, rząd podejmie decyzję o odmrożeniu gospodarki. Nie widzimy żadnego powodu, by przy spadającej liczbie zachorowań nadal utrzymywać bardzo głęboki lockdown. Nie buduje to zaufania społecznego, które chcemy osiągnąć poprzez nasz apel. Przedsiębiorcom, którzy przez permanentne niedotrzymywanie umowy społecznej przez rząd tracą swoje biznesy i miejsca pracy, trudno będzie angażować się w kampanie i akcje prowadzone w krytycznym momencie walki z pandemią.