search
menu menu_open

FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+na posiłki dla pracowników to znaczące wpływy do budżetu państwa

2 marca 2021

Nawet 1 mld zł wpłat z VAT i CIT w 2025 roku

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – to znaczące, dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Już w pierwszym roku obowiązywania regulacji roku wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł.

Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to dodatkowe wpływy do budżetu, a ponadto:

• 7,6 mld zł dodatkowego PKB

• 100 tys. nowych miejsc pracy

• 560 mln zł przychodów rocznie i 7 tys. nowych miejsc pracy w rolnictwie

• wzrost obrotów gastronomii o 4,1 mld zł rocznie

„Obecnie pracodawcy dofinansowują pracownicze posiłki w niewielkiej skali ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia – co oznacza, że zwolnienie ze składek nie istniejącego jeszcze obrotu nie skutkowałoby uszczupleniem dochodów sektora finansów publicznych. Wygenerowany przez zachęty fiskalne popyt stałby się przedmiotem opodatkowania obrotu gospodarczego – w momencie opodatkowania konsumowanych posiłków VAT oraz opodatkowaniem dochodów z działalności sektora gastronomicznego. T

o realne wpływy do budżetu państwa już w pierwszym roku obowiązywania takich regulacji – wg wyliczeń FPP niemal 500 mln zł.

Po kilku latach podatki przekazywane fiskusowi przekroczyłyby 1 mld zł rocznie”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje dla pracowników 32 różne tytuły do wyłączenia określonych składników wynagrodzenia i świadczeń finansowanych przez pracodawcę z podstawy wymiaru składek.

Wśród nich ujęto również zwolnienie wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków do spożycia – do wysokości 190 zł miesięcznie.

Kwota ta nie była systemowo waloryzowana od 2004 r. i w przeliczeniu na dzień roboczy wynosi ok. 9 zł – co zupełnie nie przystaje do dzisiejszych poziomów cen.

Z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3% uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską wartość kwoty zwolnionej z ZUS. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30%.

ogólny / Zwolniony_z_ZUS_i_PIT_bon_500_plus_na_posiłki_dla_pracowników_to_znaczące_wpływy_do_budżetu_państwa.jpg