search
menu menu_open

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Izba Gospodarcza Farmacja Polska podpisały porozumienie o współpracy

2 czerwca 2021

Polska Izba Gospodarcza Farmacja Polska to najdłużej funkcjonująca w Polsce Izba Gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców reprezentujących firmy ze wszystkich szczebli łańcucha produkcji i dostaw leków. Dzięki współpracy obie organizacje będą wspierać prowadzenie dialogu z interesariuszami oraz podejmować wspólnie działania na rzecz budowy transparentnego i efektywnego systemu ochrony zdrowia.To kolejne ważne partnerstwo Federacji Przedsiębiorców Polskich. Izba Gospodarcza Farmacja Polska i FPP mają spójne cele. Wierzę, że wspólne projekty pozwolą nam razem efektywniej realizować zadania na rzecz systemu ochrony zdrowia w Polsce

” – powiedział

Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).