search
menu menu_open

FPP: Białorusini potrzebują naszej pomocy!

15 czerwca 2021

Federacja Przedsiębiorców Polskich oferuje bezpłatną pomoc dla Białorusinów w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne wprowadzenie rozwiązań, które pomogą Białorusinom przybywającym do Polski. Sytuacja na Białorusi jest bardziej dramatyczna niż się wydaje. Od sierpnia 2020 roku na Białorusi zarejestrowano już ponad 40 000 represjonowanych osób. Od 9 sierpnia 2020 roku ponad 10 000 Białorusinów wyjechało do Polski, ale tylko 600 osób zwróciło się z prośbą o ochronę międzynarodową. Trzeba natychmiast uprościć procedury zatrudnienia Białorusinów w Polsce, zapewnić opiekę medyczną i pomoc w zorganizowaniu życia w Polsce. Ponadto FPP proponuje bezpłatną pomoc dla Białorusinów w zakresie procedur formalnych i kontaktów z urzędami oraz przy poszukiwaniu pracy.


Bezpłatna pomoc FPP pod adresem:

biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl

, telefon/viber: +48734477773

:

• Przygotowanie dokumentacji formalnej

• Kontakty z urzędami

• Konsultacje i doradztwo

• Wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia


Rozwiązania proponowane przez FPP:


• ułatwienie procedur związanych z zatrudnieniem Białorusinów i skrócenie czasu zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi we wszystkich powiatowych urzędach pracy (PUP) w kraju do 24 godzin

• wydanie zezwoleń na pracę typ A we wszystkich urzędach wojewódzkich w ciągu 7 dni

• wydania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w ciągu 14 dni

• wsparcie socjalne (zapomogi, możliwość zarejestrowania się jako bezrobotni w urzędach pracy itd.)

• zapewnienie możliwości tymczasowego zakwaterowania

• bezpłatna nauka języka polskiego

• bezpłatna opieka medyczna


„Pomoc Białorusinom przybywającym do Polski jest niezbędna natychmiast. Nie można zwlekać, bo to dla tych osób często kwestia dalszego przetrwania. Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna – a Polska jest najważniejszym partnerem, który może wspierać tamtejsze procesy demokratyczne. Kluczowe jest, by pomoc miała zastosowanie do wszystkich Białorusinów, nie tylko tych którzy wnioskowali o azyl lub status uchodźcy. Trzeba pamiętać, że ci ludzie opuścili swoje domy, pracę i rodzinę. Ci, którzy wspierali opozycję w wyborach prezydenckich albo zdążyli uciec z Białorusi i schronić się poza granicami, w tym w Polsce – albo ślad po nich zaginął.

Białorusini potrzebują naszej pomocy! Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje Białorusinom bezpłatną pomoc – prosimy o zgłaszanie się pod adresem:


biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl


lub pod numerem telefonu i viber: +48734477773– alarmuje

Swietłana Walczak, ekspert ds. polityki migracyjnej Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.