search
menu menu_open

FPP – głodowe stawki wyżywienia w szpitalach?

17 sierpnia 2021

Rażąco niskie stawki na żywienie chorych dzieci są niedopuszczalne!

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że stawka za wyżywienie w szpitalach jest często głodowa – co jest udokumentowane przetargami publicznymi. Przykładowo w przetargu na żywienie pacjentów w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu stawka za osobodzień została określona na 13,30 zł. To znacznie poniżej kosztów i niemożliwe do realizacji w dzisiejszych realiach cenowych i inflacyjnych. Co więcej – szpital już dwukrotnie unieważniał postępowania przetargowe, ponieważ wszystkie złożone oferty były znacznie wyższe niż 13 zł. Czy dyrektor szpitala w końcu uwierzy, że stawka wyżywienia dla pacjentów musi być wyższa?


W większości szpitali dzienna stawka za wyżywienie jest wyższa niż 20 zł, a w niektórych nawet przekracza 30 i 40 zł. Należy pamiętać, że stawka za osobodzień nie obejmuje tylko wsadu do kotła – czyli samego kosztu posiłku, dodatkowo należy wliczyć:


• media /wodę, prąd, gaz/

• dzierżawę pomieszczeń i sprzętu technologicznego

• robociznę – kucharze, pomoc kuchenna, pracownicy dystrybucji, kierowcy, dietetyk, kierownik kuchni, magazynier

• transport – samochód, przeglądy, paliwo

• sprzęt drobny, zastawę stołową, naczynia jednorazowe

• UDT

• środki czystości

• wywóz i utylizację odpadów

• utrzymanie sprzętu, urządzeń oraz pomieszczeń kuchni w odpowiednim stanie
To niedopuszczalne, aby szpital oszczędzał na wyżywieniu pacjentów – zwłaszcza, jeśli otrzymuje na ten cel dodatkową dotację z Ministerstwa Zdrowia.

Tym bardziej w przypadku Specjalistycznego Szpitala Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie pacjentami są matki i dzieci. Trzeba zaznaczyć, że szpital bierze udział w programie pilotażowym Ministerstwa Zdrowia ‘Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy’. Zgodnie z założeniami programu na każdy osobodzień żywienia pacjentów z grupy objętej programem Ministerstwo przeznacza dodatkowe 18,20 zł. W większości szpitali dla zewnętrznej firmy cateringowej z tej puli zostaje 12,18 netto i ta kwota jest dodawana do podstawowej stawki osobodnia finansowanej przez sam szpital. Stawka osobodnia w Diecie Mamy dla tej placówki powinna więc wynieść ponad 25 zł. Program pilotażowy ma na celu poprawę jakości żywienia dla wyznaczonej grupy pacjentek i nie może, jak w tym przypadku, zostawać w budżecie szpitala” –

podkreśla

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)


.

Tymczasem w konsultacjach jest

projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

, który kładzie nacisk na skuteczność opieki medycznej i prawa pacjenta – a przecież to podstawowe prawo pacjenta, by otrzymać pełnowartościowy posiłek. Żywienie jest jednym z elementów terapii – źle odżywiony pacjent jest bardziej narażony na zakażenia czy odleżyny. To ważny i niezbędny element terapii, którego nie można pomijać – a przede wszystkim integralna część procesu leczniczego.

Także

NFZ planuje kampanię edukacyjno-informacyjną

o żywieniu szpitalnym i informowanie jak ważne jest prawidłowe żywienie w trakcie choroby i podczas leczenia szpitalnego. Celem kampanii jest również wyłonienie najlepszych szpitali dbających o prawidłowe żywienie szpitalne.