search
menu menu_open

Wzrost dochodów pod presją inflacyjną

27 grudnia 2021

Wzrost dochodów pod presją inflacyjną

Nasze realne wynagrodzenia w przyszłym roku mogą rosnąć najwolniej od lat. Osoby o bardzo niskich płacach i świadczeniach czy pracownicy budżetówki muszą się liczyć nawet ze spadkiem siły nabywczej.

Teoretycznie rok 2022 zapowiadałby się bardzo dobrze, jeśli chodzi o zasobność portfeli Polaków.

—————

– Warto jednak zwrócić uwagę, że największe podwyżki, znacząco powyżej inflacji, mogą sobie wytargować głównie specjaliści, osoby o wysokich kwalifikacjach. Gdyby zaś miało dojść do szerokiej fali wysokiego wzrostu płac, mielibyśmy do czynienia z rozkręceniem się spirali płacowo-cenowej – ostrzega

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/gospodarka/art19230981-realne-wynagrodzenia-w-polsce-beda-rosly-najwolniej-od-lat

Źródło: Rzeczpospolita