search
menu menu_open

FPP – Monitor finansowania ochrony zdrowia

10 lutego 2022

Federacja Przedsiębiorców Polskich rozpoczęła projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia, którego celem jest dostarczanie opinii publicznej jak najaktualniejszych danych i analiz dotyczących finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Poziom wydatków na ochronę zdrowia w Polsce mierzony w odniesieniu do PKB jest nadal jednym z najniższych w Europie. W 2019 roku publiczne wydatki na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej (PPS) wyniosły 1174 euro, podczas gdy w Unii Europejskiej na zdrowie wydaje się średnio 2450 euro na obywatela. Sytuacja ta wymusiła wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zakładających wzrost finansowania publicznej ochrony zdrowia.


Jednak równie ważne, co regularne zwiększanie procentu PKB na zdrowie, jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających długoterminowe dotowanie systemu, ale także zapewniające efektywne wydatkowanie tych środków.


Strona internetowa kampanii Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia:

Monitor finansowania ochrony zdrowia

Konto kampanii na Twitterze:Jednym ze sposobów na zbliżenie jakości publicznej ochrony zdrowia w Polsce do poziomu innych państw unijnych jest istotne zwiększenie jej finansowania. Dodatkowe finansowanie jest szczególnie istotne w kontekście rosnących potrzeb zdrowotnych Polaków wynikających ze zmian demograficznych, nowych chorób, postępu technologicznego, który umożliwia ich diagnozowanie i leczenie oraz niezaspokojonego dotąd długu zdrowotnego będącego efektem pandemii COVID19.


„Należy pamiętać, że konsekwentne zwiększanie poziomu finansowania powinno być powiązane z wprowadzaniem i monitorowaniem kryteriów jakości i dostępności świadczeń. Budżet na zdrowie powinien cechować się wysoką transparentnością, być przejrzysty. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do danych na temat wydatkowania środków oraz informacji odnośnie do planowanych szczegółowych celów finansowanych są niezbędne do oceny i poprawy skuteczności wybranych rozwiązań

” – mówi

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

W październiku 2021 roku weszła w życie ustawa, która zakłada przekazanie 7% PKB na ochronę zdrowia do roku 2027 r. Jak wskazują analizy Federacji Przedsiębiorców Polskich, aby zapewnić gwarantowany ustawowo wzrost, w ciągu 5 lat wydatki na zdrowie muszą wzrosnąć o 88,8 mld zł. Obecne przepisy gwarantują przyrost jedynie na poziomie 47,4 mld złotych.


„W tej sytuacji konieczny jest powrót do debaty nt. dodatkowych źródeł finansowania dla brakujących 41,4 mld złotych oraz wielostronna dyskusja dotycząca celów, na jakie zostaną przeznaczone dodatkowe środki w systemie – czy będą to świadczenia, wynagrodzenia czy może nakłady kapitałowe

” – dodaje

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

.


Projekt MONITOR FINANSOWANIA OCHORNY ZDROWIA Federacji Przedsiębiorców Polskich

został zainicjowany w celu nagłośnienia potrzeby zwiększania przejrzystości danych dot. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Oparcie dyskusji nt. finasowania i alokacji środków w systemie ochrony zdrowia o aktualne dane przyczyni się do rozpoczęcia wielostronnego dialogu, służącego wypracowaniu skutecznych rozwiązań systemowych.